Jaarplan 2019 Platform Duurzaam Dordrecht

8 januari 2019

In het Jaarplan geeft het Platform aan wat zij het komende jaar wil gaan doen. Deze acties zijn vooral gericht op de Dordtse inwoners. Welke onderwerpen zijn voor hen van belang? Waar worden ze, gevraagd en ongevraagd, mee geconfronteerd? Waar kunnen ze een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst van Dordrecht?

De duurzaamheidscafé's van het Platform hebben in de loop der jaren een brede bekendheid opgebouwd. Ook dit jaar wordt er weer een aantal gehouden. Energie is een onderwerp dat hot is. Met name Drechtse Stromen en Drechtse Energie hebben hier het voortouw. Circulaire economie en een circulaire stad is een thema. In twee café's was voedsel onderwerp van discussie. Wat eten we?, hoe gezond is het, waar komt het vandaan?Het zijn allemaal vragen die te maken hebben met ons eten. Ook het komende jaar organiseert het Platform café's over dit onderwerp. Mobiliteit, klimaatadaptatie (wat is het gevolg van klimaatverandering en hoe kun je daar mee omgaan, denk aan toenemende wateroverlast, hittestress, groen in de stad) zijn andere onderwerpen.

Het Platform gaat na de zomervakantie na wat er terecht komt van alle beloftes die politieke partijen aan de vooravond van de gemeeteraadsverkiezingen gedaan hebben over duurzaamheid in Dordrecht.Het Platform heeft de opbrengst van de avond aan alle collegeonderhandelaars gestuurd. Maar jullie kunnen ook nog even terug kijken naar een RTV-Dordrecht verslag van de avond. Het begint bij 1 minuut 17 seconden.

Drechtse Stromen en Drechtse Energie is een van de partners in het Platform. Zij hebben hun plannen voor 2019 ook vastgelegd in een jaarplan. Dit staat bol van de zorgen over de Energietransitie en geeft ook een hoop acies die zij gaan uitvoeren.

Willen jullie meer weten over het Jaarplan 2019 van het Platform en het jaarplan van Drechtse Stromen/Energie dan volstaat een mailtje aan de secretaris, secretaris@platformduurzaamdordrecht.nl. Die mailt jullie dan deze notities. Schrik niet, allebei zijn ze zo'n 6 pagina's.

Deel deze pagina: