Duurzaamheid kent tegenwoordig vele gedaanten.

Het platform gebruikt duurzaamheid als kapstok voor al haar activiteiten. Het platform is in 2010 opgericht. Toen werd er nog geschreven over de  VN Mileniumdoelen.

In 2015 zijn deze Milniumdoelen voor de Verenigde Naties de basis geweest voor nieuwe doelen voor 2030.

Deze duurzaamheidsdoelen (Sustainble Development Goals (SDG'S) zijn onderverdeeld in 17 doelen. Deze hebben ieder voor zich een kenmerkent logo gekregen. Organisaties kunnen door gebruik te maken van die logo's duidelijk aangeven aan welke doelen ze expliciet invulling geven.

Binnen het platform gaan we de komende tijd concreter de verbanden aangeven die er zijn met deze doelen.

Meer over de SDG is hier te vinden (in Dordrecht zijn we in juli 2020 de eerste organisatie die hier aan meewerkt)

Deel deze pagina: