Stadslab Reeland

In een deel van het Reeland is regelmatig wateroverlast. Op sommige plaatsen liggen de tuinen lager dan het gemeentelijk riool. Voor bewoners is dat de aanleiding geweest om samen met de werkgroep Ruimte van het Platform Duurzaam te zoeken naar oplossingen.

In het Reeland is water echt een probleem dit heeft vele oorzaken. Oorzaken die op verschillende manieren kunnen worden aangepakt. Daar wordt binnen het stadslab Reeland over nagedacht en vooral aan gewerkt.

Anne Mollema heeft hierover een interview gegeven voor de Reelander. In dat interview wordt een avond aangekondigd met Hiltrud Pötz. Aanmelden voor deze avond (waarvan de datum nog niet bekend is) kan nu al. Klik daarvoor op de link.

Veel ideëen over de mogelijkheden zijn nu al terug te vinden in de site van Huisje Boomje Beter, van het bureau van Hiltrud Pötz. .

Het Reeland

De  luchtfoto laat zien waar veel tuintjes zijn. En laat zien dat er veel verharding is.

Watersnoodclub

In april is door de Watersnoodclub, bewoners in de omgeving van de Boeroestraat een mooie actie uitgevoerd. Het verslag dat hiervan is gemaakt is hier terug te lezen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat water ook verbindt. Contactpersoon voor de Watersnoodclub is Maarten Teekens (via email kun je hem bereiken)

Contact

Wanneer je meer wilt weten stuur dan een mail naar Wiek van Gurp.

Deel deze pagina: