Volg ons24-04-2017

90 hoogleraren: Maak Nederland koploper in de nieuwe, groene economie

90 hoogleraren doen een oproep aan de Tweede Kamer. Nederland bungelt onderaan de Europese ranglijst van duurzame energie.Het staat van alle Europese landen het verst af van zijn duurzame energie doelstelling.

Drechtsteden werkt aan zijn eigen aandeel in de energie-transitie. De maatregelen van de 90 hoogleraren geven een handvat om de inspanning van de Drechtsteden aan te vullen. Waar kunnen wij ons voordeel mee doen?

Om van hekkesluiter tot koploper te worden moet fors geinvesteerd worden. Volgens de hoogleraren is er zo'n 200miljard nodig het komende decennium en overheid, bedrijfsleven en burgers gaan het merken in de portemonnee. Het makkeijkste deel van de grote transitie hebben we gehad. Het moeilikste komt nog. Dit gaat over de transformatie naar een aardgasloze woningvoorraad, een industrie gebaseerd op groene grondstoffen, een duurzaam landbouwsysteem, electrisch gedreven mobiliteitssysteemen naar een nieuwe digitale en decentrale energie-infrastructuur.

Samengevat: een fossielvrije economie!

12 concrete maatregelen stellen de hoogleraren voor:

1. Benoem een minister voor energie en klimaat; Ook bij de energietransitie Drechtsteden komt steeds nadrukkelijk naar voren dat het niet alleen vn energie kan komen maar ook van economie, mobiliteit, ruimtelijke ordening en het eigenlijk alle beleidsterreinen aangaat.

2. Zet in op brede fiscale vergroening; Zijn hier loklale varianten op te bedenken bij voorbeeld bij afvalstoffen heffing?

3. Geef CO2 een reëele prijs en voer een CO2 heffing in; Dit lijkt bij uitstek een landelijke zaak.

4. Stimuleer de renovatie van bestaande woningen naar energieneutrale woningen;

5. Stimuleer de grootschalige opwekking van duurzame energie; De Drechtsteden energie-transitie gaat voor een deel hierover.

6. Sluit de 5 resterende kolencentrales uiterlijk 2020 met een minimale vergoeding voor de eigenaren; Ook dit is landelijk

7. Voer kilometerheffing in; Kan het lokale moboliteitsbeleid bijdragen aan vermindering van vervoersbewegingen op basis van fossiele brandstoffen?

8. Stimuleer de ontwikkeling van regionale campussen op het gebied van leren-werken-ondernemen voor de nieuwe economie

9. Geef duurzaamheid een belangrijke plek in het onderwijs; Hier kan lokaal veel aan gedan worden.

10. Creëer juidische experimenteerruimte voor de nieuwe economie; Ook dit is een landelijke aangelegenheid bij voorbeeld de mogelijkheden om afval van de één als grondstof van de ander te vergroten. Lokaal zou rondom het instrumentarium van Ruimtelijke ordening mogelijkheden onderzocht kunnen worden.

11. Kom met een adequate oplossing voor de aardbevingschade in Groningen; Dat is niet ies voor de Drechtsteden.

12. Ontwikkel een investeringsfonds voor bedrijven die willen investeren in duurzame (maatschappelijke eneconomische) innovaties. Ook dit zou op Drechtsteden niveau onderzocht kunnen worden.

De hoogleraren vinden de transitie naar een fossielvrije economie een ongekende uitdaging. Vergelijkbaar met de industriele revolutie en de sociale modernisering in de tweede helft van de 19de eeuw.

Jos Benner, projectleider van de Drechtsteden energie-transitie heeft bewoners en burgers uitgenodigd om hun mening in te brengen. Op een bijeenkomst van de Ruimtelijke werkgroep op 8 mei as.