Nieuws

Zet je licht aan.
26 oktober 2020
Al bijna 100 keer heeft de Fietsersbond een fiets-apk verzorgd in de Drechtsteden. Dit jaar verzorgen zij ze helaas niet. De boodschap blijft echter onverminderd van kracht.
Deel je mening voor de Transitievisie Aardgas
22 oktober 2020
Dordrecht bereidt zich voor op de overstap naar een aardgasvrije toekomst. In 2050 willen we hier, zoals in de rest van Nederland, geen gebruik meer maken van aardgas. De komende jaren gaan we stapsgewijs overstappen naar duurzame bronnen om te koken, douchen en onze huizen te verwarmen
Regionale Energiestrategie Drechtsteden in de raadscommissie besproken
15 september 2020
In de Regionale Energiestrategie Drechtsteden doen de Drechtsteden een bod aan het Rijk over hoeveel de regio op eigen grondgebied aan duurzame energie denkt op te kunnen wekken. Rien Val en Willy Vebakel spraken namens Drechtse Stromen en Drechtse Energie en het Platform Duurzaam Dordrecht in in de commissie Fysiek van de gemeenteraad en waren bijzonder kritisch. Energiestrategie Drechtsteden (RES-D) besproken
Alle nieuwsberichten  

Agenda

1
jun
Rond Uit Dordrecht, een duurzaam evenement
Alweer voor de achtste keer wordt Rond Uit Dordrecht georganiseerd.
Alle activiteiten  

Duurzaam moet je doen

Door, met en voor elkaar.

Duurzaam in beeld

Bekijk project
Duurzaam in beeld
Beelden vertellen meer dan 1000 woorden. Beelden kunnen laten zien wat duurzaamheid is, hoe het leeft.
Water in de openbare ruimte in Dordrecht

Bekijk project
Water in de openbare ruimte in Dordrecht
De openbare ruimte versteend en verhard. Juist het vergroenen kan leiden tot een prettige leefomgeving.
Drechtse zon

Bekijk project
Drechtse zon
Is uw dak niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, plaats deze dan op het dak van een ander. Drechtse zon helpt u daarbij
Stadslandbouw

Bekijk project
Stadslandbouw
Grote Beer, Stadslandbouw, Dubbeldam
Drechtse Energie

Bekijk project
Drechtse Energie
Samen met bewoners zorgen voor energie die wordt opgewekt in de regio met windmolens en zonnepanelen wordt opgewekt.
Passief Bouwen

Bekijk project
Passief Bouwen
Dit project Passieve Renovatie richt zich op energetische renovatie: het renoveren en isoleren van woningen tot energiezuinige woningen
Water in de Dordtse ruimte, privétuinen

Bekijk project
Water in de Dordtse ruimte, privétuinen
Een stadslab over de wijze waarop bewoners kunnen worden geholpen om meer kennis te krijgen over het watervriendelijk inrichten van hun eigen tuin.
Blok-voor-blok energie besparen

Bekijk project
Blok-voor-blok energie besparen