Volg onsVoedsel van dichtbij: verslag en analyse 2023

De werkgroep Voedsel van dichtbij Dordrecht heeft afgelopen maanden gewerkt aan een project om meer gezond en betaalbaar voedsel van dichtbij (uit Dordt en regio) op het bord te krijgen van Dordtenaren. De opbrengst van hebben we samengevat in een verslag. Tevens hebben we de Dordtse 'voedselmarkt' in beeld gebracht.

De werkgroep Voedsel van dichtbij Dordrecht heeft afgelopen maanden gewerkt aan een project om meer gezond en betaalbaar voedsel van dichtbij (uit Dordt en regio) op het bord te krijgen van Dordtenaren. Daarvoor is nodig: het vergroten van draagvlak; bekendheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voedsel van dichtbij. Het project dient om de korte keten te stimuleren als bewustzijn te vergroten over de onhoudbaarheid van het huidige voedselsysteem voor mens, dier, natuur en klimaat, en de rol die we daar allemaal in spelen.

Van maart tot en met september hebben we een groot aantal activiteiten gehouden en gesprekken gevoerd. De opbrengst van hebben we samengevat in een verslag. Tevens hebben we de Dordtse 'voedselmarkt' in beeld gebracht.

Op 4 december hebben we beide documenten en ons plan voor volgend jaar aangeboden aan wethouder Rik van der Linden en beleidsmedewerker Maurice Roubos. Met hen zijn we ook in gesprek over het in cocreatie tot stand brengen van een Dordtse voedselvisie.

Lees hier ons verslag.

Bekijk hierDordtse voedselmarkt in beeld.

Aanvullingen zijn welkom. Stuur een mail.

Op de foto: wethouder Rik van der Linden en projectleiders Marco Brand en Conny Taheij.