Volg onsPlatform

Samenwerking met en ondersteuning van initiatieven van particulieren, ondernemers, instellingen, overheid en andere organisaties om duurzaamheid en duurzame ontwikkelingen in Dordrecht te bevorderen.

Duurzame doelen

Het platform gebruikt duurzaamheid als kapstok voor haar activiteiten. Toen het platform in 2010 werd opgericht, werd er nog geschreven over de VN Millenniumdoelen.

In 2015 vormden deze de basis voor de nieuwe duurzaamheidsdoelen (Sustainble Development Goals (SDG'S) voor 2030. De Goals zijn onderverdeeld in 17 doelen die allemaal een kenmerkend logo hebben gekregen. Organisaties kunnen met die logo's duidelijk aangeven aan welke doelen ze expliciet invulling willen geven.

In Dordrecht waren we in juli 2020 de eerste organisatie die hier aan meewerkte. Het platform wil uitdrukkelijk een verbinding leggen met deze doelen. De kleurenbalkjes die soms bij de tekst staan, verwijzen naar het bijbehorende doel. In deze matrix zijn verwijzingen opgenomen naar die doelen.

Meer over de SDG is hier te vinden.