Volg onsPlatform

Samenwerking met en ondersteuning van initiatieven van particulieren, ondernemers, instellingen, overheid en andere organisaties om duurzaamheid en duurzame ontwikkelingen in Dordrecht te bevorderen.

Duurzame doelen

Het platform gebruikt duurzaamheid als kapstok voor haar activiteiten. Het platform is in 2010 opgericht. Toen werd er nog geschreven over de VN Mileniumdoelen.

In 2015 zijn deze Milniumdoelen voor de Verenigde Naties de basis geweest voor nieuwe doelen voor 2030.

Deze nieuwe duurzaamheidsdoelen (Sustainble Development Goals (SDG'S) zijn onderverdeeld in 17 doelen. Deze hebben ieder voor zich een kenmerkend logo gekregen. Organisaties kunnen door gebruik te maken van die logo's duidelijk aangeven aan welke doelen ze expliciet invulling geven.

Binnen het platform gaan we de komende tijd concreter de verbanden aangeven die er zijn met deze doelen.

Meer over de SDG is hier te vinden (in Dordrecht zijn we in juli 2020 de eerste organisatie die hier aan meewerkt).

Het platform wil uitdrukkelijk een verbinding leggen met deze doelen. De kleuren die soms zichtbaar zijn verwijzen naar het bijbehorende doel. In deze matrix zijn verwijzingen opgenomen naar die doelen.