Volg onsPlatform

Samenwerking met en ondersteuning van initiatieven van particulieren, ondernemers, instellingen, overheid en andere organisaties om duurzaamheid en duurzame ontwikkelingen in Dordrecht te bevorderen.

Geschiedenis

Leuk om na te lezen over hoe het ooit begon in 2010 op 11 februari.

Algemene indruk zoals in AD Dordtenaar Conny Taheij

‘Platform Duurzaamheid moet gemeente voeden’

DORDRECHT – Ideeën over wat de gemeente Dordrecht moet doen aan duurzaamheid én een kritische houding. Dat verwacht milieuwethouder Dion van Steensel van het Platform Duurzaamheid dat donderdag werd opgericht.
Van Steensel geeft aan blij te zijn met het initiatief, dat nu al steun krijgt van ruim vijftig particulieren en vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven, gemeente en politiek. ,,Ik heb het tot nu toe gemist.’’ De gemeente doet al veel voor duurzaamheid op het gebied van onder meer vervoer, inkoop, energie, natuurbeleid, vertelt hij.
,,Tot nu toe heb ik weinig weerstand ervaren, of juist ideeën aangereikt gekregen vanuit de Dordtse bevolking. De slag naar de stad moet echt worden gemaakt. Mensen moeten zichtbaar krijgen: wat kunnen we zelf doen? En het is een geweldige stimulans als dat met dit platform vanuit de stad zelf komt. Het platform kan ook aangeven waar we als gemeente de prioriteit moeten leggen. In de stad zijn vast mensen met meer kennis op dit gebied dan binnen de gemeente beschikbaar is.’’
Het platform moet de gemeente en bedrijven ook kritisch volgen, vindt de wethouder. ,,Waarom komen de protesten over de Derde Merwedehaven vooral van de Sliedrechters? Het platform is noodzakelijk, willen we de komende jaren een transformatie maken op het eiland.’’

Tijdens de eerste bijeenkomst bleek de behoefte groot om met elkaar te praten. ,,De ideeën buitelden over elkaar heen,’’ merkte Van Steensel. Gesproken werd onder meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen, fair trade, duurzaam vervoer, bouwen en wonen en de investering in mensen. Verder somt hij de belangrijkste daden op gebied van duurzaamheid: o.a. op het gebied van bodemverontreiniging, geluid, flora en fauna (nog nauwelijks gifspuiten), schoner transport, duurzaam inkopen, Eiland waterproof maken e.d.

M.b.t. het nieuwe energiebeleid het feit dat bij de eigen gebouwen alle maatregelen die zich binnen 15 jaar terugverdienen ook genomen zullen worden, start ombouw wagenpark naar aardgas, gebruik van restwarmte van de Gevudo, plastic ophalen geslaagd, NME centrum e.d.

Ries van der Zouwen, predikant Wilhelminakerk verwees naard de Metafoor met de Ark van Noach die in Dordrecht gebouwd wordt: “bewaardoos” tegen de verwoesting van de aarde. Dat inspireert bij het werken aan een betere wereld. Daar zijn mensen voor nodig die bondgenoten zoeken en "waar kun je dat het best doen dan aan een ronde tafel", waarin hij verwijst naar de ronde vorm van de Wilhelminakerk. Met “het hart voorop, dan komt de rest vanzelf” besluit hij en nodigt allen gastvrij uit de kerk te gebruiken voor deze belangrijke vergadering.

Themagroepen


1. Klimaat en energie

In deze groep wordt duidelijk dat de burger steun nodig heeft om energiebesparende maatregelen aan zijn woning te treffen. Hij heeft onafhankelijke informatie nodig om de juiste besluiten te nemen, maar wordt overspoeld met gekleurde en commerciële informatie, m.n. via internet: hij is op zoek naar betrouwbare steun. Roosmarijn Sweers, energiecoördinator van de gemeente Dordrecht geeft aan dat de gemeente beleid heeft gemaakt om die steun te geven. Tegelijkertijd komen er kritische opmerkingen uit deze groep dat deze steun ook niet helemaal onafhankelijk is: het burgerinitiatief dient voorop te staan. Sweers geeft aan dat
de gemeente op zoek is naar een plek om in dialoog te gaan met burgers om te waarborgen dat het gemeentelijk beleid optimaal is afgestemd op de wensen van de burger en dat het Platform daarin een belangrijke rol kan spelen. Het gaat er dus om hoe je de consument weet te bereiken.

2. Fair Trade

Ook hier werd geconstateerd hoe belangrijk het is de consument te kunnen bereiken.

3. Politiek en organisatie

Kern van hun overleg: Platform als kenniscentrum, paraplu, website met info, niet steeds weer opnieuw het wiel uitvinden, leren van elkaar, info uitwisselen, specifiek op het Eiland van Dordrecht. Van Steensel zal de volgende wethouder vragen jaarlijks 2 maal overleg te hebben met het Platform.

4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Weizigt

Ook hier gaat het om bewustwording, breed met de 3 P’s: People Planet Profit. Belangrijk wordt gezien het sparren met het bedrijfsleven, burgers en gemeente, geloofwaardigheid staat daarbij centraal. In de groep wordt aangegeven dat laag hangend fruit nog steeds ruimschoots te plukken valt. Delen en communiceren van voordelen, ervaringen tips kan eventueel via Weizigt. Weizigt NMC biedt verder aan voor het platform de locatie te willen faciliteren.

5. Vervoer

Hiervoor waren geen deelnemers.

Hoe verder

Van Steensel zal de volgende wethouder vragen 2 maal jaars overleg te hebben met het Platform en verklaart daarmee het Platform voor opgericht.
De coördinatiegroep gaat het volgende overleg voorbereiden, daarin nemen zitting: Hans Berrevoets, Bas Heijstek, Theo de Rooij, de oprichters van het Platform, Adri Bakker, Anne Mollema, Thirza Monster, Frans den Houter en Rien Val.