Volg ons18-01-2017

Advies N3 van barrière naar duurzame verbinding goed ontvangen.

17 januari heeft het William Nederpelt namens het Platform Duurzaam Dordrecht het rapport 'N3 van barrière naar duurzame verbinding gepresenteerd aan de Drechtraad.

In het rapport worden verschillende voorstellen gedaan om de aanpak van de N3 niet alleen te laten verworden tot een doorsnijding van het landschap, opdat men zo snel mogelijk van de A 15 op de A16 komt, maak ook om te zorgen voor een weg die bijdraagt aan de verduurzaming van de omgeving.

Adviezen

In het rapport zijn adviezen opgenomen de verschillende bij het platform aangesloten organisaties. DIt is ook goed terug te zien in het pallet van adviezen. Een wegdek met zonnepanelen, betere doorsnijdingen voor fietsers, betere routes langs de N3 voor fietsers, betere bewegwijzering, bermen die ecologisch worden ingericht, zonnepanelen in geluidschermen. Slimme verliching op de fietspaden, ecologische verbindingszones onder de weg door, instelling van 80 km max. En een uitgebreide campagne om mensen juist te stimuleren om wat vaker de fiets te gebruiken.


Reacties

Door de portefeuillehouders Bereikbaarheid, Tanis en Duurzaamheid, Van Dongen is enthousiast gereageerd op de betrokkenheid en de ideëen voor verduurzaming. Niet alleen vanwege de bijdrage, maar ook vanwege de grote vertegenwoordiging van leden van het platform op een vergadering waar over het algemeen juist weinig toehoorders zijn. Staande de vergadering zijn al afspraken gemaakt voor vervolgbijeenkomsten om de kansen verder te bespreken.

Het rapport.

Publiciteit

- Op 30 maart verscheen er een artikel over in het AD. Kijk daarvoor op hun website.

-