Volg ons05-01-2023

Auto's zoveel mogelijk de stad uit, mits er goed en gratis Openbaar Vervoer is

KlimaatCoalitie Dordrecht hield donderdagmiddag 1 december 2022 een KlimaatBorrel, in de Biesboschhal. Thema was deze keer de GroenBlauwe Stad.

Zo’n ruim 70 bezoekers kwamen bij elkaar in de Biesboschhal. Een kleine meerderheid van hen vond dat er nog wel degelijk genoten kan worden van siervuurwerk en zuinige ledverlichting in deze decembermaand. Auto’s moeten de stad zoveel mogelijk uit, mits er goed en gratis Openbaar Vervoer is. Alleen voedsel van dichtbij en seizoensgebonden groenten moeten beschikbaar zijn. De meerderheid vond dat we ons gedrag wezenlijk moeten veranderen als we klimaatneutraal willen worden, en niet alleen maar wat consuminderen. Tot slot vonden de aanwezigen dat het Klimaatcrisis is, en dat we geen tijd meer te verliezen hebben.
De leden van de KlimaatCoalitie stelden zich voor en Hélène vertelde over wat we allemaal gingen eten en drinken. Alles - behalve het bier - van het eiland, ook de wijn.

Hierna vertelden 3 willekeurige bewoners (filmpjes van ViaCultura) wat zij vinden van de Klimaatneutrale stad? Zij kenden het begrip de GroenBlauwe stad niet, maar klimaat was voor hen zeker belangrijk. Een krachtige overheid die leiding geeft, was voor een bewoner hard nodig. “Niet blijven polderen”. Maar tijdens de bijeenkomst kwam duidelijk naarvoren dat een krachtige overheid, maar wel degelijk ook het polderen, nodig is. Juist allerlei initiatieven moeten erbij betrokken zijn en van hun expertise moet gebruik worden gemaakt.

Joost Leemans (KlimaatNeutraal), Ellen Kelder (GroenBlauw) en Saskia Plantenkamp (Mobiliteit) vertelden hoe Dordrecht in 2040 energieneutraal wil zijn. Zij noemen zich Team 2040.
Dit zijn de plannen van de gemeente:
- De uitstoot van giftige stoffen moet in 2040 naar 0
- Vooral aan positieve acties aandacht aan geven
- Veel bomen
- Verzilting is een probleem, zit onder de grond; dit moet worden aangepakt
- Staart wordt klaar gemaakt voor grootschalige opvang bij wateroverlast/overstroming
- Meer groen in tuinen, opvang regen bij burgers
- Minder uitstoot auto’s, auto’s blijven belangrijk
- STOMP principe: Stappen - Trappen - OV - Mobility deelvervoer - Prive auto
- Auto mag best blijven, maar niet meer altijd pal voor je deur
- Als bewoners elkaar helpen om meer GroenBlauw te worden
- Stadspark XXL: voor meer groen, meer fietspaden, meer wandelpaden
- Voorstraat moet goed blijven, en droog blijven
- Moeten meer getijdengebieden komen
- Aanbellen bij bewoners en in gesprek gaan
- Het is hier veilig wonen (antwoord op vraag of we niet moeten verhuizen naar het oosten)

Het publiek had veel vragen maar ook input:
- Vooral positief blijven
- Denk in oplossingen / er gebeurt al heel veel door bewoners en ondernemers
- Meer doen met en meer ruimte voor initiatieven
- Maak het veel concreter en maak het aantrekkelijk, dat is makkelijk voor bewoners om er wat mee te doen
- Creeer veel meer groene plekken
- Maak het ook leuk en uitdagend, het is niet alleen maar somberen
- Luister ook naar nieuwe Nederlanders en jongeren
- Zorg voor heldere regelgeving, ruim belemmeringen op
- Inspireer tot anders leven
- Stimuleer voedsel dichtbij, en eetbaar groen in de wijken
- Maak duurzaam goedkoper en aantrekkelijker
- Gedragsverandering is niet pijnlijk, kan ook leuk zijn, we willen zelf meedoen
- Iedereen kan meedoen, luister ook naar andere oplossingen, geef hier ruimte voor

Joost, Ellen en Saskia hebben alles opgeslagen wat er in deze bijeenkomst is gezegd.