Volg ons24-08-2017

Bedrijventerrein Dordtse Kil IV mag er niet komen.

Verzet tegen aanleg Dordtse Kil 4 gaat door: een dijk te ver

Het verzet tegen de aanleg van de Dordtse Kil 4 gaat door. Milieudefensie Drechtsteden en de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum hebben als eerste vervolgstap bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan dat de komst van het bedrijventerrein en de bijbehorende wegen mogelijk maakt.

De Dordtse gemeenteraad heeft het bestemmingsplan eind juni vastgesteld. "Een bestemmingsplan vaststellen is één, daarmee staat nog niet vast dat het plan zal worden uitgevoerd", aldus beide bezwaarmakers, die het beroepsschrift hebben opgesteld met steun van de actiegroep STOP Dordtse Kil IV. Hierin werken mensen van een bewonersvereniging, een milieugroepering, een straatbelangengroep en vanuit persoonlijke betrokkenheid en met kennis van zaken mee aan een leefbare gezonde omgeving voor alle Dordtenaren. Ook de Milieufederatie Zuid-Holland steunt de actie en heeft meegewerkt aan het beroepschrift.

Verouderd, achterhaald en incompleet

Volgens Milieudefensie Drechtsteden en de stichting heeft de gemeente Dordrecht geen actueel onderzoek willen doen naar nut en noodzaak van een nieuw logistiek bedrijventerrein. Daardoor zijn verkeerde inschattingen gemaakt, ook over de hoeveelheid werkgelegenheid die Dordtse Kil IV zou kunnen opleveren. Dus heeft de gemeenteraad bewust een beslissing genomen op grond van op verouderde gegevens.
"Het door de gemeente gehanteerd planologisch kader is verouderd, achterhaald en incompleet, waardoor volgens ons bij herijking het terrein en bijbehorende infra nauwelijks of waarschijnlijk helemaal niet nodig is. Wij beschouwen dit als ondeugdelijke ruimtelijke ordening met daarin inadequate (boven-)regionale afstemming, en met bij realisatie een, ook door de provincie Zuid-Holland omschreven, grote scheefgroei in de regio. Ook het concurrerend aanbod is onderschat."

Polderlandschap gaat verloren

Daarnaast gaat er volgens de bezwaarmakers bij de aanleg van Dordtse Kil 4 een polderlandschap verloren van grote natuur- en cultuurhistorische waarde, grenzend aan het Natura2000-gebied Nationaal Park de Biesbosch en met ecologische potenties. Ook stellen zij dat er onvoldoende onderzoek gedaan naar de effecten van de extra verkeersbewegingen die Dordtse Kil 4 zou meebrengen voor de bewoners nabij het beoogde terrein en langs de A16 en de N3: extra (verkeers)geluid en luchtvervuiling.

Een dijk te ver

Milieudefensie en de stichting verwijzen ook naar eerdere protesten van de Dordtse samenleving over bouwen buiten de verstedelijkte omgeving en een Raadsbesluit uit 1973: nooit over de Wieldrechtse Zeedijk heen bouwen. De aanleg van Dordtse Kil 4 is ook nu een dijk te ver.

-----------------------Voor de media: Meer informatie is verkrijgbaar bij -----------------------------

Milieudefensie Drechtsteden, voorzitter Willy Verbakel: 06-53 76 81 90

Stichting Nationaal Landschapskundig Museum, voorzitter dr. H.A. Visscher: 078-614 7476

De foto’s van de bedreigde polder zijn gemaakt door fotograaf Arij van der Stelt.