Volg ons02-04-2016

Bewonersbijeenkomst wateroverlast Dubbeldam.

De nasleep van de wolkbreuk op 30 en 31 augustus.

Donderdagavond waren er in het Parkhuis in Dubbeldam stoelen te weinig om alle belangstellenden een zitplaats te bieden (zelfs de pianokrukken werden benut). Elke inwoner van Dubbeldam was persoonlijk per brief uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Er bleken daardoor ongeveer 125 bezoekers te zijn.

Deze avond is door Waterschap Hollandse Delta benut om informatie te halen en te brengen. De door Jan Smits geleidde avond betond uit drie delen. Allereerst werd door Miriam Geurt, senior adviseur waterketen bij het waterschap, toegelicht hoe riolering en oppervlaktewater zich tot elkaar verhouden. Deze presentatie was niet specifiek op Dubbeldam gericht, maar maakte wel duidelijk dat de waterketen veel factoren kent en dat er uiteindelijk drie belangrijke spelers zijn. Dat zijn het waterschap voor het beheer van het in stand houden van het waterpeil en het oppervlaktewater, de gemeente voor de riolering verharding en het groen, oppervlaktewater en de bewoners / bedrijven voor het grondwater. De door haar gegeven presentatie staat hieronder.

Vervolgens heeft Alex de Klerk, hydroloog bij het waterschap, de ontwikkelingen op het eiland van Dordrecht geschetst tijdens het weekend van de 30e augustus. Hieruit bleek dat er volgens de landelijke vastgestelde normen correct was gewerkt. Die normen zullen mogelijk nog met de nu bekende en verwachte ontwikkelingen nog worden aangepast. Een aantal bewoners vond dat onvoldoende en had zelf voorstellen om de afvoer van water beter te regelen. Daarbij bleek dat er onder de Dubbeldammers nog veel ervaring is met de waterafvoer en het regen in het verleden. Nu wordt er veel gerekend en gemeten. In het verleden werd er ook nog van de persoonlijke ervaring / intuïtie uitgegaan. Het waterschap heeft naar aanleiding van die wolkbreuk haar procedures aangepast.

Tenslotte konden allen op verschillende kaarten nog de door hen ervaren problemen aangeven. Hier is goed gebruik van gemaakt. Deze verzamelde informatie wordt door waterschap samen met de gemeente nog verwerkt.

Deze avond werd georganiseerd op initiatief van het Stadslab Water in de Dordtse ruimte. Dit stadslab, dat onderdeel is van het burgerplatform Duurzaam Dordrecht, is met bewoners aan de slag om Dordrecht nog beter in te richten vanwege de klimaatveranderingen. Klimaatveranderingen die tot gevolg zullen hebben dat er meer wolkbreuken komen en er vaker sprake zal zijn van een langdurige droogte en hittegolven. De wolkbreuken hebben naar verwachting geen effecten op de gezondheid. Hittegolven (ook wel hittestress genoemd) hebben dat wel.

Presentatie Waterketen

Presentatie Wateroverlast 30 en 31 augustus

Evaluatie Waterschap Wolkbreuk 30 en 31 augustus.

Publiciteit

Dubbeldam start.