Volg ons27-12-2016

Bio Based ook in de Drechtsteden

DRECHTSTEDEN - Op 21 december vond in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht de startbijeenkomst plaats van het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs'. De centrumgemeente Dordrecht, het Da Vinci College en 12 Nederlandse en Vlaamse partners investeren in totaal € 3 miljoen waarvan € 1,5 miljoen subsidie van Interreg Vlaanderen-Nederland. Het doel is om in drie jaar meer en beter gekwalificeerd personeel op te leiden voor het toenemende aantal bedrijven dat 'groene' grondstoffen gebruikt als brandstof en voor productinnovatie. Deze ontwikkeling biedt veel kansen voor de economie in de regio en kan zo'n 1.500 nieuwe banen opleveren.

Innovatie in bouw- en maritieme sector in de Drechtsteden

Met deelname aan het project Grenzeloos Biobased onderwijs wordt de komende drie jaar een impuls gegeven aan innovaties in de bouw en maritieme sector. Bestaande kennis bij Vlaamse Nederlandse partners over versterkte bio composieten, biobased bouwmaterialen en 3D-printing met bio materialen worden in deze sectoren toepasbaar gemaakt. Met deze ontwikkeling leveren de Drechtsteden en het Da Vinci College een bijdrage aan behoud en uitbreiding van werkgelegenheid in de maritieme- en bouwsector.

Kansen in 'Biobased economy'

De 'biobased economy', waarin fossiele brand- en grondstoffen plaatsmaken voor 'groene' alternatieven, zorgt voor innovaties en businesskansen in traditionele sectoren zoals agro-food, bouw, chemie, textiel en maritiem. Vlaanderen en Nederland zijn koploper op het gebied van biobased economy, maar de kennis van huidige werknemers in de industrie schiet nog te kort om de groeipotentie van deze sector te benutten. Ook sluiten de onderwijsprogramma’s op MBO, HBO én WO-niveau nog onvoldoende aan op de (toekomstige) vraag uit het bedrijfsleven en is er behoefte aan betere trainings- en oefenfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven. Omdat aan beide kansen van de landsgrens dezelfde kansen liggen, hebben de partners binnen het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' besloten hun krachten te bundelen.

Interreg Vlaanderen-Nederland

De subsidie van € 1,5 miljoen is toegekend door Interreg Vlaanderen-Nederland. Zij subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Biobased economy is in de Koepelvisie Delta Region 2030 gekozen als één van de drie topclusters en driver voor innovatie en specialisatie in de Nederlands-Vlaamse Delta Regio. Met de aanwezigheid van een grote agro- en chemische sector, een gunstige geografische ligging en de samenwerking tussen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden kan de grensregio de unieke voortrekkersrol op zich nemen.

Samenstelling Partnerschap

Het partnerschap Grenzeloos Biobased Onderwijs bestaat uit:
• Gemeente Dordrecht/ Regionaal programma Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden (verantwoordelijke)
• VZW Instituut van het Heilig Graf (Vlaanderen)
• Hogeschool Inholland (Zuid-Holland)
• Stichting Avans (West-Brabant)
• Universiteit Hasselt (Vlaanderen)
• Bio Base Europe Training Center (Zeeland)
• ROC West-Brabant (West Brabant)
• HoGent (Vlaanderen)
• VITO NV (Werkgeversorganisatie in Vlaanderen)
• Strategische Projectorganisatie Kempen (Werkgeversorganisatie in Vlaanderen)
• Thomas More Kempen (Vlaanderen)
• Stichting Biobased Delta (Triple Helix organisatie biobased)
• HZ University of Applied Science (Zeeland)
• St. ROC Zuid-Holland Zuid, Da Vinci College (Zuid-Holland)