Volg ons16-06-2022

Bomenmanifest aangeboden aan nieuwe raadscommissie

Anneke van Veen heeft namens het IVN, Stichting De Stad, Bomenridders en het Platform Duurzaam Dordrecht het bomenmanifest aan de nieuwe raadscommissie aangeboden. Eerder al deed Siem Stehouwer dat aan wethouder Rik van der Linden op het verkiezingscafé van het Platform.

Rik van der Linden ging in het oude college nog over bomen. In het nieuwe college is dat Marc Merx. Hij was ook in de raadscommissie, maar zat al in de oude gemeenteraad en kende dus het bomenmanifest al, gaan we vanuit.

De aanbiedingstekst van Anneke:

Aanbieding Manifest Dordrecht, 14 juni 2022

Bomen spannen de kroon

Blij de gelegenheid te hebben gekregen om ons Bomenmanifest ook te kunnen aanbieden aan de nieuwe raad.

De aanloop tot de opstelling was minder vrolijk: Uit boosheid en frustratie hebben verschillende organisaties elkaar opgezocht. De organisaties dat zijn het Platform Duurzaam Dordrecht, de Bomenridders, IVN en Stichting de Stad. Boosheid en frustratie over het bomenbeheer in onze stad. Het verlenen van kapvergunningen voor monumentale bomen, kap van prachtige bomen in parken, de grove manier van opsnoeien, het kappen van vrijwel alle bomen in het Wielwijkpark daar waar een zogenaamde groene wijk wordt gebouwd. In een periode waarin bomen steeds meer worden gewaardeerd, ook vanwege effecten op tegengaan hittestress in de stad, gezondheidseffecten, CO2 reductie. Onbetwist leveren bomen een belangrijke bijdrage aan ons welzijn, voor nu en straks.

Bewoners worden ook door de gemeente gestimuleerd om meer groen te planten. We leven in een tijd waarin we kortom moeten samenwerken aan groene buurten en een groene stad.

Achteruitgang van het gemeentelijke bomenbestand is dan ook onacceptabel.

We hebben als organisaties samen dit manifest opgesteld. U krijgt het ook digitaal., of heeft het al gekregen. Hoofdlijnen: koester bestaand bomenbezit, het is ons natuurlijk kapitaal.

Een boom van 60 jaar gekapt betekent in feite een 120 jaar verlies. Herplant met een jong exemplaar hoe groot ook levert een groot verlies aan kroonomvang en leidt tot fysieke, sociale en visuele armoede. Zet in op meer bomen, blijf inzetten op bewustwording want ook tuineigenaren hebben een verantwoordelijkheid. En vooral zorg voor voldoende geld voor aanplant en beheer. John Steegh zal namens dezelfde groep de reactie op de voorliggende startnotitie brengen waarin hij oa op dit punt verder ingaat.

In onze samenwerking is inmiddels ook de gemeente aangeschoven. Wij zijn daar blij mee. We horen dan ook dat veel van de door ons verafschuwde werkzaamheden worden uitgevoerd vanwege chronisch tekortschietende budgetten. Dat kan en mag gewoon niet, en kunnen we toekomstige generaties niet aandoen.

We rekenen op grote steun in de raad voor goed bomenbeheer en een fraai bomenbestand. U kunt op ons rekenen als wakers, als meedenkers en ondersteuners.

Tenslotte

We hebben als manifestopstellers samen met de gemeentemensen een prachtige linde geplant in het Wantijpark, om het momentum van samenwerking te markeren. Wij willen de raad vragen om in elke wijk een plek te zoeken waar een boom kan worden geplant die minimaal 100 jaar kan gaan worden. Niet in de parken maar juist op straat, op een plein.

Wij hopen dat in de uitwerking van de startnotitie dit kan worden opgenomen.

Bomen spannen de kroon, ik dank u namens Platform Duurzaam Dordrecht, IVN, Bomenridders en Stichting DESTAD voor uw aandacht.

Anneke van Veen, Stichting DE STAD