Volg ons06-12-2019

Burgerinitiatieven: ‘Steek miljoenen Eneco in energietransitie’

Burgerinitiatieven: ‘Steek miljoenen Eneco in energietransitie’

Zet de miljoenen die vrijkomen bij de verkoop van de Eneco-aandelen in voor de uitvoering van de energietransitie, en de energievoorziening en verduurzaming binnen de gemeenten in de Drechtsteden voor de lange termijn.

Daarvoor pleiten burgerinitiatieven Platform Duurzaam Dordrecht, Coöperatie Drechtse Energie, Stichting Drechtse Stromen en Coöperatie Zon op Zwijndrecht in een brief aan de gemeentelijke aandeelhouders in deze regio. ,,Met het bezit van aandelen in Eneco was uw gemeente eigenaar van een partij die zich sterk inzet voor een duurzame energievoorziening. Indirect droegen de gemeenten daar dan ook aan bij. Voor de uitvoering van de Regionale Energiestrategie zijn de gemeenten zelf aan zet.”

Hoe kan iedereen meedoen?

De burgerinitiatieven vragen hoe de inwoners worden verleid om hun woning aardgasvrij te maken. Hoe kunnen eigenaren die, gezien hun financiële positie, de benodigde woningaanpassingen niet kunnen financieren, omdat ze niet voor een passende lening in aanmerking komen, straks toch meedoen? Hoe zorgen we er voor dat lokaal voldoende duurzame energie wordt opgewekt? Hoe zorgen we dat er voldoende ruimte voor is gereserveerd? Hoe zorgen we voor voldoende draagvlak hiervoor bij de inwoners?

Zij wijzen erop dat de noodzaak om hieraan te werken steeds groter wordt nu we de afspraken van het Parijs-akkoord wereldwijd, maar ook in Nederland, bij lange na niet dreigen te halen.

Geld opleveren
,,Behalve dat de energietransitie veel geld zal kosten, zal deze naar onze overtuiging ook veel opleveren. Met de energiebesparing zullen de energielasten voor bewoners en de gemeente fors dalen. Ook liggen er kansen voor lokale bedrijven om te profiteren van de uitvoering van de maatregelen, zeker in deze regio met een groot aantal bedrijven in de bouw- en de installatiesector”, aldus Platform Duurzaam Dordrecht, Coöperatie Zon op Zwijndrecht, Drechtse Energie en Drechtse Stromen.