Volg ons28-09-2017

Conferentie Dordt Doet Duurzaam

Gisteren was de stand van zaken van duurzaamheid in Dordrecht aan de orde. NGO's, burgers, ambtenaren, politici en bedrijfsleven keken niet alleen terug maar bespraken ook wat er gebeuren moet om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen. De conferentie krijgt een vervolg, uiteraard. Wij houden jullie op de hoogte.

Een mooi aanbod kwam van gastheer Frank Sieuwerts van het 40 jarige Weizigt. Hij stelt Weizigt ter beschikking om een er een zogenaamde duurzaamheids-hub in het leven te roepen. Nog onduidelijk is wat dat moet worden en hoe dat eruit gaat zien. Maar denkbaar is dat dit een verzamel- en broedplaats voor burgerinitiatieven, NGO's, gemeente en bedrijfsleven/ondernemers wordt. De opbrengst van de conferentie en daaruitvoortvloeiende acties worden uitgewerkt en krijgen jullie nog. Hebben jullie nu al een reactie, graag! Politici gaan aan de slag om hun voordeel te doen met de opbrengst van de conferentie bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's. Maar eerst een paar foto's.