Volg ons05-04-2016

Damplein mooier en gezelliger

In het StadsLab ‘Water in de Dordtse Ruimte’ ging het Rotterdamse ontwerpbureau Plein06 op zoek naar kansen voor wateropvang in het hart van Dubbeldam, het Damplein. Dit wordt immers in 2017 heringericht en grenst aan een aantal straten waar veel wateroverlast is geweest.

Het concept voor een waterbestendig Damplein verzamelt het regenwater aan de randen van het plein en brengt dit vertraagd naar het midden toe. Hoe meer straatgoten in de toekomst op dit systeem worden aangetakt, en hoe meer bewoners hun regenpijp van het rioleringssteldel afkoppelen, hoe minder de belasting op het riool.
Ingestoken vanuit de gedachte om hemelwater een plek te geven op het plein, heeft Plein06 drie denkrichtingen neergelegd over de mogelijke herinrichting. Deze drie scenario’s laten zien dat wateropvang in verschillende gestalte vorm kan krijgen en vooral heel leuk of bijzonder kan zijn. Juist het zichtbaar maken van hemelwater, vergroot het bewustzijn rondom de problematiek en de klimaatverandering.
De drie scenario’s zijn:

  • Geterrasseerd ‘trappenplein’ waar het hemelwater naar het diepste deel loopt. Dit biedt ruimte voor een grote waterberging. Het plein is bovenal een ontmoetingsruimte met ruimte voor flexibel gebruik.
  • Groen ‘Biesboschplein’. Dit scenario vergroent het plein en brengt hemelwater via een kreek naar een plek waar ruimte kan worden gemaakt voor een waterspeelplaats of retentievijver.
  • Innovatief ‘Etalageplein’. Dit biedt op een vernieuwende wijze plek aan hemelwater. Het wordt via de goten verzameld en naar waterballonen of sponsen gebracht die zich vullen bij hevige regenval. Een bijzondere attractie op een ruim plein waar volop ruimte blijft voor toekomstig programma.


De keuze voor een bepaalde sfeer of identiteit bepaalt de toekomstige uitstraling en inrichting van een gezellig Damplein. De drie scenario's zijn puur ingestoken vanuit de behoefte om water te bergen, maar er kan nog meer het Damplein. Denk daarbij aan ruimte voor een mooi terras, de markt of een buurtevenement, een goede en veilige verkeersafwikkeling, voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen etcetera.
De drie scenario’s gaan hier verschillend mee om maar laten bovenal zien dat een ontwerp voor een kwalitatief, sfeervol winkelplein uitstekend samengaat met een watervriendelijke buitenruimte.

De burger op het Damplein is nu aan zet. Wij hopen dat we Dubbeldam een stapje in de juiste richting hebben gebracht op weg naar een klimaatbestendige omgeving!