Volg ons18-10-2023

De Energiekrant valt op de mat.

De Energiekrant Drechtsteden is uit!

In de Energiekrant lees je wat er in jouw buurt en de regio gebeurt om over te stappen op duurzame energie én wat je zelf kunt doen om de overstap te maken. Duurzame energie is niet alleen groene stroom (uit wind- of zonne-energie), maar ook duurzame warmte voor huizen en gebouwen. Nu verwarmen we de meeste huizen nog met aardgas, maar stap voor stap gaan we daarmee stoppen. Huizen en gebouwen gaan verwarmen met een elektrische warmtepomp of worden aangesloten op een duurzaam warmtenet.

De Energiekrant is voor inwoners, verenigingen en ondernemers. Je leest meer over het warmtenet en krijgt veel mooie voorbeelden van mensen die al aan de slag zijn gegaan. En je krijgt tips om je huis of bedrijf te verduurzamen. Zo maken we samen de regio Drechtsteden duurzamer en werken we toe naar een energieneutrale regio in 2050. Dan gebruiken we alleen nog duurzame energie die we ook zoveel mogelijk in de regio opwekken.

Lees hier de krant online: https://www.drechtstedenenergie.nl/energiekrant

Drechtse Stromen is een van de deelnemers aan deze campagne.