Volg ons28-02-2022

De Fiets op 1

‘Zet de fiets op 1’ in de nieuwe coalitieakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen opgesteld gaan worden. Die oproep doet een brede coalitie van maatschappelijke organisaties vandaag aan de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s.. Het doel is om zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor het belang van goede fietsvoorzieningen in Nederlandse gemeenten.

De oproep is een initiatief van Tour de Force, een samenwerkingsverband van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor ‘de fiets’ in Nederland. Bouwend Nederland, Urgenda en het netwerk Alles is Gezondheid ondersteunen de oproep.

In Dordrecht

De Fietsersbond heeft de wijzze waarop de verschillende partijen de fiets hebben meegenomen in hun programma beoordeeld. Ze hebben zelfs prijzen toegekend. Meer is te lezen op hunsite

Verrassend.