Volg ons08-12-2020

Denk mee over locaties voor zonneparken en grootschalige opwek

Alle dertig energieregio's in Nederland hebben de opdracht gekregen om een RES op te stellen. Hierin wordt beschreven hoe de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de opslag van energie én de energie-infrastructuur vorm krijgen. Voor de zomer is de concept-RES uitgebracht. Nu werken de gemeenten toe naar de RES 1.0. Drechtse Stromen en Drechtse Energie hebben hierover in september ingesproken tijdens gemeenteraadsvergaderingen. Onlangs hebben de Drechtsteden een enquête gehouden over de warmtetransitie.


December: enquête, locaties prikken en online bijeenkomsten


En deze maand december vragen de regio en de gemeente je om mee te denken over zon in restruimtes en over de drie zoekgebieden voor de opwekking van grootschalige duurzame energie. Tot en met 18 december kun je de enquête invullen: Zonnepanelen in restruimtes, wanneer zou dat kunnen? En je kunt locaties voor restruimtes prikken op de kaart van de Drechtsteden.

Ook organiseert de regio online bijeenkomsten van 19.30 tot 21.15 uur over het opwekken van grootschalige duurzame energie per zoekgebied:
• maandag 14 december 2020 voor zoekgebied bij Kijfhoek (Zwijndrecht)
• dinsdag 15 december 2020 voor zoekgebied langs de A16 (Dordrecht/Zwijndrecht),
• donderdag 17 december 2020 voor zoekgebied langs de A15 (Papendrecht/Sliedrecht/Hardinxveld-Giessendam/Alblasserdam)

Aanmelden


Deelnemen aan de enquête en aanmelden voor de online bijeenkomsten kan op denkmee.drechtstedenenergie.nl

De RES 1.0 wordt komend voorjaar ter besluitvorming voorgelegd aan de besturen van de gemeenten, provincie en waterschappen.


De regionale ambitie


De Drechtsteden verwachten in 2030 een bijdrage te kunnen leveren van 0,66 PJ aan de landelijke doelstelling voor het grootschalig opwekken van elektriciteit en 12.000 woningen en gebouwen aardgasvrij te hebben gemaakt. Het is een volgens de Drechtsteden een realistisch bod op basis van wat nu bekend is. Deze regio wil graag nog wat meer bijdragen: de ambitie is om het RES-aanbod te verhogen naar 1,5 PJ duurzame elektriciteit en 25.000 aardgasvrije woningen in 2030. Hoe? Door maximaal in te zetten op het opwekken van energie via zonnepalen op grote daken. Er wordt verder geïnventariseerd hoe zonne-energie in restruimtes maximaal kan worden benut (0,66 PJ) én of er in de zoekgebieden nog meer duurzame energie grootschalig kan worden opgewekt (0,84 PJ).

Alle dertig energieregio's in Nederland hebben de opdracht gekregen om een RES op te stellen. Hierin wordt beschreven hoe de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de opslag van energie én de energie-infrastructuur vorm krijgen. Voor de zomer is de concept-RES uitgebracht. Nu werken de gemeenten toe naar de RES 1.0. Drechtse Stromen en Drechtse Energie hebben in september ingesproken tijdens gemeenteraadsvergaderingen. Onlangs hebben de Drechtsteden een enquête gehouden over de warmtetransitie.

December: enquête, locaties prikken en online bijeenkomsten
En deze maand december vragen de regio en de gemeente je om mee te denken over zon in restruimtes en over de drie zoekgebieden voor de opwekking van grootschalige duurzame energie. Tot en met 18 december kun je de enquête invullen: Zonnepanelen in restruimtes, wanneer zou dat kunnen? En je kunt locaties voor restruimtes prikken op de kaart van de Drechtsteden.

Ook organiseert de regio online bijeenkomsten over het opwekken van grootschalige duurzame energie per zoekgebied:
• maandag 14 december 2020 voor zoekgebied bij Kijfhoek,
• dinsdag 15 december 2020 voor zoekgebied langs de A16,
• donderdag 17 december 2020 voor zoekgebied langs de A15.

Aanmelden
Deelnemen aan de enquête en aanmelden voor de online bijeenkomsten kan op denkmee.drechtstedenenergie.nl

De RES 1.0 wordt komend voorjaar ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenten, provincie en waterschappen.

De regionale ambitie
De Drechtsteden verwachten in 2030 een bijdrage te kunnen leveren van 0,66 PJ aan de landelijke doelstelling voor het grootschalig opwekken van elektriciteit en 12.000 woningen en gebouwen aardgasvrij te hebben gemaakt. Het is een realistisch bod op basis van wat nu bekend is. Deze regio wil graag nog wat meer bijdragen: de ambitie is om het RES-aanbod te verhogen naar 1,5 PJ duurzame elektriciteit en 25.000 aardgasvrije woningen in 2030. Hoe? Door maximaal in te zetten op het opwekken van energie via zonnepalen op grote daken. Er wordt verder geïnventariseerd hoe zonne-energie in restruimtes maximaal kan worden benut (0,66 PJ) én of er in de zoekgebieden nog meer duurzame energie grootschalig kan worden opgewekt (0,84 PJ).

Copyright (C) Platform Duurzaam Dordrechthttps://ontwikkeling.avant.nl/platformduurzaamdordrecht.nl/nieuws/denk-mee-over-locaties-voor-zonneparken-en-grootschalige-opwek/