Volg ons28-01-2018

Dordrecht nog net binnen de 100

Op 16 januari werd Houten als de fietsstad 2018 van Nederland gekozen. Hiervoor zijn o.a. de enquêtegegevens van 45.000 mensen gebruikt. Hiermee is een goed beeld van Nederland te maken. Ook uit Dordrecht kwam respons (mede door onze inzet bij de acties). Dordrecht kwam op de 98 plaats. Net hoog genoeg om nog mee te tellen. Alleen de beste 100 komen nl. in de ranglijst voor.

De twee zwakste punten van Dordrecht zijn:

1 Omrijdfactor

Dordrecht heeft veel water- en autowegen die zorgen voor een grote omrijdfactor. Dat leidt tot een grote maaswijdte, waardoor inwoners makkelijker de auto nemen dan de fiets. Het verkleinen van de maaswijdte is voor een goede mobiliteit binnen de Dordrecht belangrijk.

Een voorbeeld: de N3 is belangrijk voor het verkeer binnen de gemeenten, maar is ook een barrière. Het Rijk wil de N3 nu juist uit het regionaal verkeer halen….
Oplossing: kleinere maaswijdte:

Advies
  • advies over de N3 overnemen. O.a. doorsteekjes, ongelijkvloerse doorgangen.
  • aansluitingen van de bruggen tussen de Drechtsteden aan beide kanten verbeteren.
  • fietsroutes over de viaducten leiden bij de Laan der Verenigde Naties en bij station Dordrecht Zuid.
  • onderdoorgang bij station Dordrecht tussen centrum en Krispijn > ziekenhuis, Leerpark versneld aanleggen.

2 Verkeersveiligheid (50 – 30 km)

Verkeersveiligheid is de grootste kostenpost van het verkeer. Landelijk bedraagt ze volgens de SWOV ongeveer 14 miljard euro per jaar. Dit terwijl files, maar tussen de 2,5 en 3 miljard kosten. De aanpak van verkeersveiligheid levert de maatschappij echt heel veel op. Niet te spreken over het leed en de emoties die ermee gepaard gaan.

Advies
  • op alle 50 km wegen gescheiden fietspaden.
  • 30 km zones zo aanleggen dat harder dan 30 km ook nauwelijks kan:
    • versmallen, zowel fysiek als visueel
    • hoofdfietsroutes inrichten als fietsstraat.


NU

Het is aan de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat er voortvarend beleid wordt gemaakt én het benodigde geld meerjarig beschikbaar te stellen.
De komende gemeenteraadsverkiezing is een goed moment hier aandacht aan te schenken. Juist voor die verkiezingen heeft de Fietsersbond – Drechtsteden een advies opgesteld

Voor alle cijfers van de Drechtsteden klik hier.