Volg ons25-04-2017

Dordtse Kil IV zorgt voor vragen bij de provincie Zuid-Holland

Het nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil IV4 is mogelijk overbodig. Die waarschuwing heeft de provincie Zuid-Holland aan de gemeente Dordrecht gestuurd, meldt AD De Dordtenaar op 25 april.

67 hectare

De gemeente Dordrecht werkt met medeweten en instemming van de provincie al jaren aan plannen om het gebied van 67 hectare ten zuiden van de Wieldrechtse Zeedijk, tussen de Dordtse Kil en de A16, in te richten als bedrijventerrein, vooral voor de logistieke sector. In december had de gemeente nog laten uitrekenen dat er zeker behoefte is aan het bedrijventerrein.

Pas op de plaats

Uitgerekend op het moment dat de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage heeft gelegd, komt de provincie met een officiële zienswijze, waarin ze dringend adviseert pas op de plaats te maken. Ze wijst erop dat het jongste behoefte-onderzoek gebaseerd is op provinciaal beleid uit 2014: ,,Het laat zich aanzien dat de uitbreidingsbehoefte aan bedrijventerreinen substantieel minder is.''

Overcapaciteit

Onderzoekers van de provincie merken op dat de Drechtsteden de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd hebben in bedrijfsterreinen, waarnaar nu nauwelijks vraag blijkt te zijn. De Drechtsteden hebben nog 80 hectare ter beschikking, waarvoor het bestemmingsplan al vastgesteld is. Tot en met 2030 is er echter slechts behoefte aan 40 tot 45 hectare. Daar komt bij dat er ook in de Hoeksche Waard en Moerdijk sprake is van forse overcapaciteit.
De provincie houdt daarbij wel een slag om de arm. Als de gemeente binnen de bestaande stad bedrijven wil verplaatsen om woningen te bouwen, is voor die bedrijven wel ruimte nodig. De Dordtse wethouder Jasper Mos tilt niet heel zwaar aan de waarschuwing: ,,Al had ik liever gezien dat de provincie geen zienswijze ingediend had.''

Zeehaven

Volgens hem loopt Dordrecht nu al tegen de grenzen van Dordtse Kil 3 aan. Daar is weliswaar nog veel ruimte, maar voor bedrijven die meer dan anderhalve hectare willen is er nog maar een enkel kavel beschikbaar. Bovendien wil Dordrecht ook graag bedrijven uit het gebied van de Zeehaven, die daar eigenlijk niet thuishoren, verplaatsen naar Dordtse Kil IV. Dan ontstaat in de Zeehaven ruimte voor bedrijven, die een plek aan vaarwater nodig hebben. De Hoeksche Waard is volgens Mos geen concurrent: ,,Bedrijven die zich hier vestigen, vinden de toltunnel een belemmering.''

Uitnodiging

Milieudefensie Drechtsteden is tegen de komst van een grootschalig logistiek bedrijventerrein op Dordtse Kil IV. Woensdagavond 10 mei licht zij aan bewoners en belangengroepen haar visie toe.
Bewoners en belangengroepen worden uitgenodigd hun vragen en standpunten naar voren te brengen en met elkaar in gesprek te gaan om zo een genuanceerder beeld te vormen van de noodzaak van een dergelijk groot bedrijventerrein voor Dordrecht. De avond begint om 19.45 uur in Buitenwacht aan de Bosboom-Toussaintstraat 67.