Volg ons10-10-2022

Dordtse Klimaattop: 'Iedereen moet kunnen meedoen'

,,De grote uitdaging is niet of, maar hoe we klimaatverandering gaan voorkomen. Belangrijk is dat iedereen kan meedoen, want dan zal iedereen het steunen. Het gaat om klimaatrechtvaardigheid." Die boodschap bracht Donald Pols, directeur van Milieudefensie, aan de volle zaal tijdens de tweede Dordtse Klimaattop.

,,Wij kunnen met elkaar enorme problemen oplossen. Steeds is in de afgelopen eeuwen onze welzijn en welvaart een stapje verbeterd. Dat gaan we ook doen met de aanpak van de klimaatverandering. De grote uitdaging is niet of, maar hoe we klimaatverandering gaan voorkomen. Belangrijk is dat iedereen kan meedoen, want dan zal iedereen het steunen. Het gaat om klimaatrechtvaardigheid." Donald Pols hield tijdens de Dordtse Klimaattop een inspirerend betoog. Klimaatrechtvaardigheid is het speerpunt van Milieudefensie, evenals impact maken: ,,Daarvoor moeten we bij de grote vervuilers zijn. Niet als enige, maar ook.'' Hij nodigde Dordrecht uit om mee te doen in de aanpak van de grootste vervuilers (top 30) van Nederland en lokaal: ,,Een voorwaarde voor een financiele relatie met een overheid, bijvoorbeeld via een aanbesteding, is een plan in lijn met het klimaatakkoord van Parijs: geen plan, geen poen."

Dordtse Top 30 maken
Jeroen Put, directeur van Cirkellab en voorzitter van de Dordrechtse Ondernemers Vereniging, nam de handschoen op en nodigde wethouder Tanja de Jonge om samen te bepalen wie in Dordrecht de grootste uitstoters zijn. Tanja de Jonge lichtte het coalitieakkoord toe, waarin een klimaatneutraal Dordrecht in 2040 is opgenomen: ,,We moeten versnellen en intensiveren op de thema's energie, verkeer en mobiliteit, industrie, water en afval en landbouw. Onze opdracht is vooral: maak Dordrecht een aantrekkelijke aangename stad om in te wonen, werken en recreeren. Met elkaar als stad moeten we kijken hoe we deze doelstelling kunnen behalen."

Klimaatleiderschap, bodem, energie,
Anneke van Veen (Stichting De Stad, zelfstandig adviseur kwaliteit leefomgeving, biodiversiteit), Willy Verbakel, Jan Willemsens Jan Willemsens (landbouwer en voorzitter LTO Dordrecht, Voedsel van Dichtbij) Jeroen Put, Jeroen Put (voorzitter Dordrechtse OndernemersVereniging, directeur Cirkellab en Willy Verbakel (Drechtse Energie) reflecteerden op de toelichting van de wethouder. Anneke wees op het belang van klimaatleiderschap en het betrekken van bewoners bij de klimaatplannen, Jan noemde een gezonde bodem van groot belang voor het opslaan van CO2 en water. Het gebied achter de Wieldrechtse Zeedijk is een groene long van het eiland en belangrijk voor klimaatadaptatie. Ook riep hij op voor goede infastructuur in dit gebied, zodat boeren energie kunnen produceren en leveren. Jeroen ziet volop kansen binnen de DOV om hierop met ondernemers aan de slag te gaan en Willy gaat onderzoeken hoe iedereen kan meedoen aan opwekprojecten met zon en wind ,,blijft nodig'': terugleveren aan leden en burgers.

De presentaties en discussies werden afgewisseld met muziek van Babel en een bezoek aan de kraampjes van actieve organisaties in de stad.

Binnenkort kun je de bijeenkomst terugkijken.