Volg ons24-06-2021

Een brug te veel

Fietsers tussen Dordrecht en Papendrecht moeten fors omrijden of gebruik maken van een extra pont bij de brug.

Bruggen vernieuwd

Twee Dordtse brugverbindingen worden in het najaar nagenoeg gelijktijdig vernieuwd. Het gaat om de Merwedebrug brug over de Merwede en de Blauwe brug over het Wantij, vlak naast de spoorbrug in Stadspolders. Herstel en aanpassingen van beide bruggen zijn nodig. De constructie en dek van het fietspad op de Papendrechtse brug zijn versleten.

De Blauwe brug wordt geschikt gemaakt als tweede toegang voor de nooddiensten om de Staart te bereiken. Een al jarenlange bestaande wens van de brandweer.

Deze werkzaamheden vragen om tijdelijke maatregelen om te voorkomen dat fietsers kilometers moeten omrijden. Bijgevoegde kaart illustreert de omrijroutes als geen maatregelen worden genomen.

De Merwedebrug brug valt onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en verbindt Dordrecht met Papendrecht. Deze brug is van grote betekenis voor zowel het auto- als het fietsverkeer, waaronder veel scholieren.

De gemeentelijke 'Blauwe' brug in Stadspolders wordt gebruikt als fietsbrug. En is van groot belang als schakel in de fietsroute vanuit Stadspolders naar de Biesbosch en Sliedrecht.

Planning

De uitvoering vindt vooralsnog voor een groot gedeelte gelijktijdig plaats in dit najaar. De Papendrechtse brug van september tot januari. De Blauwe brug twee tot drie maanden in het najaar. Mede onder invloed van signalen van de Fietsersbond worden pogingen ondernomen om de overlap in tijd zoveel mogelijk te verminderen.

Voorkeursoplossing

Om kilometers omrijden te voorkomen heeft de Verkeersonderneming in opdracht van Rijkswaterstaat een rapport uitgebracht met mogelijke oplossingen voor het fietsverkeer op de Papendrechtse brug.

De voorkeursoplossing biedt de fietsers een tijdelijke routing op de brug over één rijstrook, onttrokken aan het autoverkeer. Er resteert dan één rijstrook voor het autoverkeer en de hulpdiensten.

De Fietsersbond Drechtsteden vindt deze variant aantrekkelijk en het alternatief via een extra pont onhandig en niet realistisch. Wel met de kanttekening dat een oplossing op de brug voldoende veilig wordt uitgewerkt. Ook voor Rijkswaterstaat lijkt deze oplossing aanvaardbaar, maar onder voorbehoud van nader technisch onderzoek en groen licht van de hulpdiensten.

Besluit Directieteam Rijkswaterstaat

Zeer recent is door het directieteam van Rijkswaterstaat een brede afweging gemaakt tussen de varianten van omrijden en andere belangen, zoals bijvoorbeeld veiligheid, techniek, verkeer, scheepvaart.

De vrees van de Fietsersbond is uitgekomen. Op basis van verminderde veiligheid voor fietsers en mogelijke vertraging voor hulpdiensten bij het behoud van een fietsroute over de brug kiest het directieteam voor de oplossing met een extra pontverbinding ter hoogte van de Merwedebrug.

Suggestie Fietsersbond Drechtsteden haalt het niet

De Fietsersbond voorzag deze voor fietsers zeer nadelige keuze en heeft onder meer een oplossing ingebracht om het probleem van mogelijk oponthoud van de hulpdiensten op te lossen.

De Fietsersbond suggereerde dat met verkeerslichten boven de rijstroken op de N3 geregeld wordt dat de hulpdiensten vrij baan krijgen op de brug. Deze lichten blokkeren kort het autoverkeer als hulpdiensten passeren, vanaf het punt dat de vluchtstrook op de N3 ophoudt nabij de Wantijbrug.

Deze suggestie heeft dus helaas niet tot de gewenste keuze geleid. Een (te) smalle tijdelijke fietsroute wordt door Rijkswaterstaat als te onveilig ingeschat.

Fietsers uit oostelijke stadsdelen de dupe

Fietsende bewoners van Stadspolders richting Papendrecht krijgen nu de keuze: de extra pont nemen of fietsen via de Baanhoekbrug naar Papendrecht, bijna vijf kilometer omrijden.

Het effect van de werkzaamheden aan de Blauwe brug treft vooral fietsers uit het oostelijk gedeelte van Stadspolders, de Hoven en oostelijk Dubbeldam.

De lengte van de omrijroute naar Sliedrecht wordt sterk bepaald door de plek van waar je vertrekt. Bewoners in het westelijk deel van Stadspolders nabij de N3 zijn minder afhankelijk van de Blauwe brug, en kunnen de Baanhoekweg en Baanhoekbrug gebruiken richting Sliedrecht. Voor bewoners in het oostelijk gedeelte van Stadspolders, de Hoven en Dubbeldam Oost dreigt per fiets richting Sliedrecht ongeveer 5 km omrijden.

Tot slot

De Fietsersbond blijft deze kwesties kritisch volgen. Daarbij gaat het om de onderlinge planning van de werkzaamheden aan beide bruggen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, meer na elkaar dan gelijktijdig. Verder is het inzetten van een extra pont qua effect nog onduidelijk. Frequentie, capaciteit, ligplaatsen, kosten zijn nog onbekend. De Fietsersbond dringt aan op een intensievere inzet van de betrokken gemeenten om de fietsersbelangen, van onder meer zeer veel scholieren, stevig te behartigen en de nadelen zoveel mogelijk te minimaliseren.