Volg ons29-05-2021

Fietsersbond heeft voorstellen voor de verkiezingsprogramma's

Elke vier jaar maken de politieke partijen een nieuw verkiezingsprogramma. De Fietsersbond heeft alle partijen benaderd en voorstellen gedaan over de wijze waarop zij de komende periode hun gemeente veiliger en fietsvriendelijk kunnen maken.

De voorstellen zijn hieronder opgenomen. Het eerste deel gaat over de algemene punten. In het tweede deel zijn specifieke situaties genoemd.

Beleid

De punten zijn hier zo opgesteld dat ze bij wijze van spreken zo in een programma kunnen worden gevoegd.

 1. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid wordt actief ingevuld. Investeringen hierin leveren de gemeenschap veel baten op en vanzelfsprekend ook voorkoming van veel leed.
 2. De norm van de inrichting van de bebouwde kom wordt max. 30-km-zone. Dit is ook via een motie in de Tweede Kamer aangenomen.
 3. Fietsparkeerbeleid dat erin voorziet dat fietsers goede stallingen (minimaal CROW-norm) kunnen benutten. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat stallingen dicht bij de ingangen van voorzieningen zijn geplaatst.
 4. Tweerichtingsfiets- voetpaden worden verbreed tot minimaal 4 meter, zodat gebruikers met verschillende snelheden niet tot ongelukken leiden.
 5. De veilige bereikbaarheid van basisscholen wordt gestimuleerd door de inrichting van ‘schoolbrengzones’ (geen auto’s in een bepaalde straal om de ingang van de school).
 6. Brommers/ scooters e.d. binnen de bebouwde kom verplaatsen naar de rijbaan. Te beginnen door de toegang tot een fietspad te markeren als ‘onverplicht fietspad’. Dit levert een vergroting van de verkeersveiligheid en een vermindering van de door fietsers in te ademen vuile lucht.
 7. Het economisch belang van fietsrecreatie, het fietstoerisme stimuleren, veel gemeenten in de Drechtsteden liggen immers langs een aantal belangrijke internationale fietsroutes.

Speciaal voor Dordrecht

 1. Realisering doorfietsroute tussen de nieuwe Pr. Clausbrug en de Staart, de Jachthaven langs het Wantij.
 2. De gemeente gaat ook fietsparkeervoorzieningen bij sportfaciliteiten financieren (Nu geldt dat alleen voor autoparkeerplaatsen)
 3. Wijkontsluitingswegen, met 50 km-limiet voor auto’s, krijgen vrijliggende fietspaden
 4. Er komt een nieuwe makkelijk toegankelijke fietsenstalling in het centrum van Dordrecht.
 5. Realiseren schakel: Interwijkverbinding (tunnel) zuidzijde Dordt CS, route naar Dordt centrum en waterbushalte Merwekade
 6. Realiseren fietsverbinding Zwijndrecht – Dordrecht CS (F16) langs spoorlijn en door Weizigtpark richting Leerpark/Gezondheidspark
 7. Realiseren fietspad westzijde N3 incl. twee fietsviaducten (route Moerdijk/ ‘s Gravendeel – Amstelwijck – station Dordt Zuid – Leerpark/Gezondheidspark – centrum Dordrecht)
 8. Realiseren fietspad langs MerwedeLingeLijn tussen station Stadspolders en Dordrecht CS / centrum (op routes Sliedrecht/Papendrecht – Dordrecht – Zwijndrecht)
 9. Realiseren fietsroute Stadswerven – Dordrecht Centrum (Prins Clausbrug) op route Sliedrecht/Papendrecht – Dordrecht – Zwijndrecht
 10. Realiseren schakel Stadswerven richting Papendrecht/Sliedrecht/Biesbosch (incl. ongelijkvloerse kruising Merwedestraat)
 11. Realiseren schakel Overkampweg – Schenkelsedijk op route naar Sportterrein/natuurgebied Biesbosch en de Elzen
 12. Verbeteren fietsvoorzieningen in Spuiboulevard gebied (o.a. Spuiweg, Spuiboulevard, Burg. de Raadtsingel (verkeersstructuurplan Spuiboulevard).
 13. Verkeersveiligheid Krispijnseweg verbeteren: gehele weg incl. kruispunten) onderdeel route centrum Dordrecht richting zuidelijke wijken en richting Moerdijk/’s Gravendeel. De hoofdtunnel van de Krispijnsetunnel wordt weer ingericht als fietstunnel.
 14. Verbeteren fietsvoorzieningen Dokweg (Dordtse Mijl) op route Zwijndrecht/Dordrecht centrum – havengebied – Moerdijk/’s Gravendeel
 15. Verbeteren fietsvoorzieningen Vest: verbinding Waterbushalte (Merwekade) – centrum Dordt – Dordrecht CS
 16. Oversteek Zuidendijk – Laan der VN – Patersweg, onderdeel route centrum Dordrecht richting zuidelijke wijken en richting Moerdijk/’s Gravendeel
 17. Verbreden fietspaden langs oostzijde N3
 18. Herinrichten Waldeck Pyrmontweg tot fietsstraat (verbinden snelfietsroute Krispijnseweg en snelfietsroute Nassauweg)
 19. (On)gelijkvloerse kruising fietspad oostzijde N3 – Copernicusweg (verkeersveiligheid verbeteren)
Meer weten of zelf ideeen

De Fietsersbond wil de fietsvrijheid voor iedereen verbeteren. Dat doen ze door overleg te voeren en eventueel acties te voeren. Heb je ook wensen, wil je meedoen. Neem dan contact met hen op. Op hun site staat nog veel meer over wat ze allemaal doen en willen.