Volg ons01-09-2017

Gemeente Dordrecht: verkoop aandelen Eneco niet!

Gemeente Dordrecht zet een serieuze stap in uw energie ambities: blijf aandeelhouder van Eneco of stop de opbrengst van € 300 miljoen in een Duurzaamheidfonds

De gemeente Dordrecht wil af van haar aandelen in het energiebedrijf Eneco. Tegelijkertijd zegt de gemeente, samen met de andere Drechtsteden, dat zij in 2050 energieneutraal wil zijn. Dat is opmerkelijk. Juist de energietransitie moet voor Dordrecht reden zijn om aandeelhouder te blijven in Eneco. Eneco staat bekend als één van de voorlopers op het gebied van hernieuwbare energie. De energievoorziening is publieke voorziening waar overheden, en dus ook gemeenten, greep op moeten houden; zeker in tijden van transitie. Met ca. 10% van de aandelen kun en moet je invloed uitoefenen.

Het Platform Duurzaam Dordrecht adviseert de gemeenteraad van Dordrecht dan ook af te zien van de vervreemding van haar aandelen in Eneco. Zet juist, samen met Eneco, in op een extra inspanning om als gemeente energieneutraal te worden.

Mocht de gemeente tegen dit advies in toch haar aandelen verkopen dan vindt het Platform dat de middelen die daardoor beschikbaar komen - ca. € 300 miljoen – in een Duurzaamheidfonds moeten worden ondergebracht om een financiële basis te leggen onder de energietransitie. Die ontbreekt nu in het geheel.

Tot slot vraagt het Platform als burgerinitiatief één aandeel Eneco aan de gemeente Dordrecht om zich tijdens de aandeelhoudersvergadering namens de burgers van Dordrecht over de vervreemding van de aandelen uit te spreken.

Woordvoerder: Emir Quandus, tel. 06 53315293