Volg ons15-03-2021

Gezond en goed eten bestellen bij Stadslandbouwkas De Oude Beer.

Stadslandbouwkas is inmiddels een begrip in Dordrecht. Dordtenaren die van moestuinieren houden hebben er bijzondere aandacht voor.

De stadslandbouwkas valt op.

Stadslandbouwkas is inmiddels een begrip in Dordrecht. Dordtenaren die van moestuinieren houden hebben er bijzondere aandacht voor.

De Stadslandbouwkas valt ook buiten Dordrecht op. Onlangs bracht een studente van de Landbouwuniversiteit Wageningen een bezoek. Zij schrijft haar afstudeer werkstuk over de waarde die stadslandbouw initiatieven aan een stad toevoegen. Elina interviewde een aantal mensen en bestudeerde onze site en statuten. De betrokkenen die geinterviewd werden waren Heleen Haksteen, coördinator vrijwilligers, Ingrid Snel die dit seizoen de tomaten 'doet' en voorzitter Arie van Zanten. Elina wandelde door de kas, zag veel en verwonderde zich. Het lag er allemaal prachtig bij. De kruidentuin in de kas is een verhaal apart. Hier besteden een paar vrijwilligers die er verstand van hebben veel zorg en aandacht aan en maken van de bijzondere kruiden even bijzonder produkten die bezoekers kunnen kopen. In haar wandeltocht door de kas maakte Elina eveneens kennis met de aanwezigen andere vrijwilligers en de constante kracht Ben Pardijs.

Bestellen

Al wat in de kas groeit en bloeit, is te veel voor de vrijwilligers om zelf op te eten. De kas verkoopt de groenten en andere produkten. Dat is allemaal op de site te vinden, net als de openingstijden van de kas en de afhaalpunten in de stad. Wil een van jullie NOG gezonder eten, kijk dan even op de site en bestel via het aanbod en de bestelservice.

Uit de statuten van de stichting:

Artikel 2.1, de Stichting heeft ten doel:

a. het bedrijven van ecologisch (in overstemming met de natuurlijke verhouding tussen de omgeving en de organismen die erin leven) verantwoorde stadslandbouwzonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest;
b. het aanleggen/maken en in standhouden van een sociale ontmoetingsplek met een theetuin voor vrijwilligers, buurtbewoners, klanten en passanten;
c. het bieden van een educatieve omgeving voor verschillende doelgroepen, zoals stageplaatsen voor regulier en bijzonder onderwijs, participatieplekken en een ontspannen werkplek voor vrijwilligers;
d. het aanleggen/maken/in standhouden van een proeftuin voor minder gangbare rassen;
e. het streven voor een plek voor duurzame ontwikkeling in stadslandbouw;
f. het streven naar samenwerkingen kennisuitwisselingmet meerdere duurzame projecten;
g. het stimuleren van ecologische landbouw (in de regio);
h. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn;

Artikel 2.2:

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door samenwerking van- en met vrijwilligers;

Artikel 2.3:

De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De site