Volg ons16-09-2016

Groene Voetstappen Landelijke aftrap in Dordrecht.

Tienduizenden kinderen in beweging tegen klimaatontwrichting

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen als CO2 is een kwestie van doén. Dat laten 30.703 kinderen vanaf maandag 19 september in heel Nederland zien. De Groene Voetstappenactie wordt dit jaar afgetrapt op de ds. J. Polyanderschool in Dordrecht, samen met de Dordtse wethouder Rik van der Linden.

Neem je de fiets of ga je lopen naar school? Of toch met papa of mama in de auto? Dankzij Groene Voetstappen worden kinderen bewust dat die keuze gevolgen heeft voor de aarde, hun eigen gezondheid en de verkeersveiligheid.
Wethouder Rik van der Linden: "Fietsen, skaten of lopen in plaats van de auto scheelt niet alleen veel uitstoot van broeikasgassen, maar ook veel autoverkeer rond school. En dat is goed voor de verkeersveiligheid. Bovendien is het veel gezonder. In Dordrecht doen liefst 9 scholen mee aan Groene Voetstappen. Een direct effect van de geweldige Kinderklimaattop die vorig jaar in Dordrecht plaatsvond”.

Maandag start de elfde editie van de klimaatactie Groene Voetstappen van Klimaatverbond Nederland. Drie weken lang verzamelen kinderen in het hele land “Groene Voetstappen”. Deze krijgen ze voor elke heen- en terugreis die lopend, fietsend of skatend van en naar school wordt afgelegd. Na het bereikte Klimaatakkoord in Parijs eind vorig jaar is de urgentie van het klimaatprobleem en de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen een halt toe te roepen meer dan duidelijk.

Digitaal scorebord
Nieuw dit jaar is dat de scholen de gespaarde Groene Voetstappen ook digitaal bij kunnen houden op een digitaal scorebord, zodat de deelnemende kinderen de resultaten onderling en per klas kunnen vergelijken. Het totaal aantal verzamelde Groene Voetstappen wordt bekend gemaakt op de landelijke Kinderklimaattop op 26 oktober a.s. Vervolgens worden deze op de komende Klimaattop van de Verenigde Naties aangeboden aan de voorzitter van de top.

Automatische piloot
Met de klimaatactiviteit Groene Voetstappen wil initiatiefnemer Klimaatverbond Nederland samen met de deelnemende gemeenten, kinderen een podium geven voor hun ideeën om de uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen. “Daarnaast weten we uit de gedragspsychologie dat we maar liefst 95% van ons gedrag op de automatische piloot doen, omdat we het fijn vinden, leuk of comfortabel”, aldus projectleider Petra Lettink. “Klimaatprojecten die mensen uit hun gewoonte halen en bewust laten nadenken over hun gewoontes zijn daarom belangrijk, wil je de uitstoot van broeikasgassen aanpakken. Daarnaast is het van belang om samen je gedrag te veranderen en zichtbaar te maken hóeveel mensen samenwerken aan een oplossing”.

Europese Mobiliteitsweek
Niet alleen in Nederland geven kinderen het goede voorbeeld, in heel Europa doen kinderen mee. De Groene Voetstappenactie is onderdeel van de Europese Mobiliteitsweek. Het thema is dit jaar “Smart Mobility. Strong economy”.