Volg ons27-11-2018

Grote zorgen Milieudefensie en Fietsersbond over de renovatie N3

Groot onderhoud N3

Rijkwaterstaat, regio Drechtsteden, gemeente Dordrecht en gemeente Papendrecht hebben hun gezamenlijke ambities voor de N3 vastgelegd.

Milieudefensie heeft in 2017 met de Fietsersbond hun visie op de mogelijkheden voor de N3 vastgelegd. Hun idee heette 'N3, van barrière naar duurzame verbinding'. In de gepresenteerde visie voor het groot onderhoud van de N3, het zogenaamde 'Ambitiedocument N3', is weinig terug te vinden van al deze ideeën. Dat bleek een week geleden, dinsdag, 20 november, toen rijkswaterstaat een presentatie hield voor geïnteresseerden. De standpunten en adviezen van Milieudefensie en de Fietsersbond werden in 2017 nog positief ontvangen door het Drechtstedenbestuur en het college van Dordrecht.

Milieudefensie en Fietsersbond werken aan een tegenactie. De site van het Platform Duurzaam Dordrecht houdt jullie op de hoogte. Het Platform steunde de acties in 2017 en zal dat ongetwijfeld ook weer nu gaan doen.