Volg ons25-04-2021

Ifor Schauwen van Drechtse Stromen: Wij willen geen energie armoede

Drechtse Stromen is de club die je helpt bij energie besparen en daarmee kosten in de hand te houden. Al lange tijd is Drechtse Stromen bezig in Crabbehof, waar veel (huur)woningen van het gas af gaan. Met en aan bewoners/huiseigenaren geven zij adviezen over hoe comfortabeler en energiezuiniger te leven in je eigen huis. “Dit is wel de opgave voor onze generatie. Ik ben 38. Ik ben benieuwd hoe het over 40 jaar is. Sta je aan de juiste kant van de geschiedenis."

In gesprek met Ifor Schrauwen van Drechtse Stromen.

Jacqueline van den Bergh ging in gesprek met Ifor Schrauwen van Drechtse Stromen, de club die je helpt bij energie besparen en daarmee kosten in de hand te houden. Al lange tijd is Drechtse Stromen bezig in Crabbehof, waar veel (huur)woningen van het gas af gaan. Ifor's werkterrein is vooral Vogelbuurt, Binnenstad en Zwijndrecht. Met en aan bewoners/huiseigenaren geven zij adviezen over hoe comfortabeler en energiezuiniger te leven in je eigen huis. “Dit is wel de opgave voor onze generatie. Ik ben 38. Ik ben benieuwd hoe het over 40 jaar is. Sta je aan de juiste kant van de geschiedenis."

Ifor is ZZP'er en is vooral aan de slag binnen de cultuursector, zoals bij Vogelnest in de Vogelbuurt en bij vele festivals. Daar ligt nu alles stil vanwege corona, maar stilzitten dat is niets voor Ifor. Hij hoorde dat de Drechtse Stromen iemand zocht voor hun pilot Bestrijding EnergieArmoede en besloot hiervoor te gaan. Met positief resultaat. Vanaf juli 2020 is hij aan de slag in Crabbehof, gemiddeld 1 dag per week. Vanwege corona heeft hij minder kunnen doen dan was ingepland, maar hij is vol enthousiasme en vertelt over wat er wel is gedaan.

Workshop
"We hebben een Workshop ontwikkeld: Energietransitie is te veel een technisch verhaal. Daarin herkennen mensen zich niet. Wij haken het sociale verhaal eraan. Armen hebben er meer last van dan de rijken."
Via o.a. Buurtwerk, Buitenwacht, Woningcorporaties en Voedselbank komt Ifor in contact met mensen met een smalle beurs. "Professionele organisaties weten precies welke mensen hiervoor in aanmerking komen. Wij doen zelf geen check. We gaan naar de mensen toe. Wij bewaren ook geen gegevens van bewoners."

"We geven de cursus Herkennen van EnergieArmoede, een cursus van 1 uur. Dat is voor kennis binnen de organisatie. Het is een Pilot, en we geven vouchers aan bewoners om te investeren in isoleren. Energiecoaches van Drechtse Stromen gaan erop af en gaan met bewoners in gesprek en adviseren over isoleren."
Hoe bespaar je energie? Daar gaat het om. Tips worden gegeven over douchen, tochtstrips, CV's instellen, etc. Er zijn 10 workshops en huisbezoeken. Vanwege corona kan niet alles doorgaan. "We zijn nu aan het evalueren met TNO en de Gemeente Dordrecht om te kijken hoe verder te gaan."

Er is een nieuwe Rijksregeling (RREW), voor Energiereductie Woningen. Daar vallen alle sociale huurwoningen onder. Bewoners krijgen 70 euro voor materiaal, tochtsstrips, etc. Huiseigenaren kunnen het aanvragen bij de Gemeente Dordrecht. Bonnen worden uitgegeven zolang de voorraad strekt en zijn 1 maand geldig. https://regionaalenergieloket.nl/dordrecht

70 euro en isoleren
"Wij komen met 70 euro bij mensen, maar wij gaan niet zelf aan de slag in de huizen. Dat doen professionals, die gaan tochtstrippen plakken, CV's programmeren. Water CV op 60 graden zetten in plaats van 90 graden. Dat scheelt al heel veel." Veel huizen zijn niet goed geïsoleerd. Daar moet het mee beginnen. In Dordrecht is nog veel te doen. Enkel glas is gewoon niet goed.

Wat moet er allemaal nog moet gebeuren om Nederland Duurzaam te krijgen? Vooral isoleren en bewust worden dat we wat moeten doen. Ifor haalt vooral informatie op. Wat is nuttig? Waar moet het beleid van de overheid anders? "Belangrijk is mensen direct te helpen, te bezoeken en middelen te verschaffen. Let op de doelgroep die het niet kan betalen."

De meeste sociale huurwoningen zijn slecht geïsoleerd, dat betekent flinke investeringen voor de woningcorporaties. Terwijl de corporaties nauwelijks geld hebben. Ze moeten ook huizen bijbouwen, en in leefbaarheid investeren. Volgens Ifor zou de afschaffing van de Huurdersheffing helpen. "Oormerk dat geld". Hoeveel zou je daarvoor wel niet kunnen isoleren. De kwaliteit van de woningen gaat achteruit. Huren en energiekosten stijgen allemaal.

Positieve reacties
Bewoners reageren heel positief. Ze zijn blij dat er iemand langs komt die verstand van zaken heeft. En met eenvoudige middelen kun je al veel resultaat hebben. Tochtstrips zijn heel effectief.
Er zijn bewoners die veel stoken en komen dan in de schulden. Of ze stoken maar niet als bezuiniging. Maar dat is erg ongezond.

Ifor vindt het verschrikkelijk leuk om te doen. "Dit is wel de opgave voor onze generatie. Ik ben 38. Ik ben benieuwd hoe het over 40 jaar is. Sta je aan de juiste kant van de geschiedenis."

"Je kunt wel cynisch zijn, maar nu ik er meer inzit, merk je dat alle neuzen dezelfde kant op beginnen te staan. Dat is belangrijk. Steeds meer welzijnsorganisaties worden erbij betrokken. Energietransitie is een sociaal proces."

Dit artikel verscheen in wijkkrant De Galerij. Bekijk hier de wijkkrant of haal hem op bij een van de afhaalplekken.