Volg ons15-03-2022

Verkiezingscafe: Leiderschap voor een duurzaam Dordrecht

In ons Verkiezingscafé was brede steun voor een versnelling van een duurzame, groene en biodiverse stad en het klimaatleiderschap dat moet worden getoond. Over veel thema’s was brede overeenstemming. Lees onze suggesties voor het coalitieakkoord.

Onderstaande concrete punten zijn unaniem omarmd en lenen zich volgens ons om in een akkoord voor de komende raadsperiode te worden opgenomen:

Energietransitie

- De resultaten van het IPCC-rapport 2022 nopen ook in Dordrecht tot meer en concrete actie voor CO2- reductie.
- De energietransitie slaagt alleen in de stad met onafhankelijke bewonersondersteuning. De ondersteuning van ‘burgers door burgers’ en de aanpak van energiearmoede (bij huurders en kopers) wordt de komende collegeperiode structureel gefinancierd.

Bomen en biodiversiteit
- Alle vitale bomen moeten tegen kap beschermd worden. Een actueel, openbaar bomenregister is nodig.
- De gebruikelijke werkwijze bij de ontwikkeling van de stad is dat programma's van eisen worden opgesteld voor de rood-grijze zaken en groen-blauw daarin volgend zijn. Een gelijkwaardige positie van groen/blauw en rood/grijs is nodig, in alle beleids- en gebiedsontwikkelingen, bij start en uitvoering van projecten, bij onderhoud en in de organisatie en processen.

Chemours
- De productie van PFAS en soortgelijke verbindingen is een gevaar voor de volksgezondheid en is slecht voor Dordrecht. PFAS moet terug naar nul. De aanwezigheid van Chemours/ Du Pont op het eiland moet bespreekbaar worden gemaakt.

Voedsel
- De gemeente heeft, in samenwerking met stakeholders, binnen twee jaar een voedselvisie voor het eiland van Dordrecht opgesteld.
- Stadslandbouwkas De Oude Beer moet weg op de huidige locatie op bedrijventerrein Kil IV. In de komende raadsperiode krijgen zij een nieuwe permanente locatie die minstens gelijkwaardig is aan de huidige locatie.

Krachtig leiderschap in het tegengaan van de klimaatverandering
De 14 aanwezige partijen spraken zich uit voor krachtig leiderschap in het tegengaan van de klimaatverandering en een duurzame stad. Anneke van Veen en Wouter Sieuwerts gaven sturing aan deze inspirerende en hoopgevende avond. Ontbrak acht jaar geleden duurzaamheid nog in het gedachtengoed van de meeste partijen. Voor deze verkiezingen is het niet meer weg te denken: samen maken we de stad duurzaam en werken we aan onze toekomst.
Bekijk de opbrengsten HIER en hieronder: