Volg ons19-05-2021

Meer ENECO miljoenen naar energietransitie vindt PDD-er Willy Verbakel

Het Platform Duurzaam Dordrecht is een samenwerkingsverband van betrokken burgers en organisaties. Elke maand laten we een van onze leden aan het woord. Dit keer is de aanleiding het voorstel van B en W voor de besteding van de 368,4 Eneco-miljoenen. Tot 2030 staat van dit bedrag 14 miljoen gereserveerd voor de duurzame stad en 55 miljoen voor een groene Dordwijkzone. Voor de Spoorzone en de binnenstad worden respectievelijk 140 en 40 miljoen euro bestemd. Platform Duurzaam Dordrecht wil dat meer van de miljoenen worden bestemd voor duurzaamheid en energietransitie. Het platform doet een beroep op de gemeenteraad om de voorstellen van het college een stuk evenwichtiger te maken. Voorzitter Willy Verbakel van coöperatie Drechtse Energie licht namens het platform toe waarom dit zo belangrijk is.

Meer Eneco-miljoenen naar energietransitie’

Het Platform Duurzaam Dordrecht is een samenwerkingsverband van betrokken burgers en organisaties. Elke maand laten we een van onze leden aan het woord.

Dit keer is de aanleiding het voorstel van B en W voor de besteding van de 368,4 Eneco-miljoenen. Tot 2030 staat van dit bedrag 14 miljoen gereserveerd voor de duurzame stad en 55 miljoen voor een groene Dordwijkzone. Voor de Spoorzone en de binnenstad worden respectievelijk 140 en 40 miljoen euro bestemd.

Platform Duurzaam Dordrecht wil dat meer van de miljoenen worden bestemd voor duurzaamheid en energietransitie. Het platform doet een beroep op de gemeenteraad om de voorstellen van het college een stuk evenwichtiger te maken. Voorzitter Willy Verbakel van coöperatie Drechtse Energie licht namens het platform toe waarom dit zo belangrijk is.

Twee hoofdopgaven ziet hij voor de toekomst van de stad:
  1. Op peil houden van de leefbaarheid; een gezonde omvang van en evenwicht in de bevolking en woningbouw.
  2. De stad toekomstbestendig houden, met als belangrijke thema’s milieu en de energietransitie.

In het voorstel van het college van B en W gaat veel te veel aandacht en geld naar het eerste, stelt Willy Verbakel namens het platform. Het tweede dreigt daarbij gemarginaliseerd te worden.

Hij ziet in elk geval twee zaken waarvoor de gemeente substantieel meer geld moet uittrekken:

  1. Voor een effectieve energietransitie is een aanpak nodig à la paalrot en stadsvernieuwing. Dit gaat over het maken en uitvoeren van plannen en de ondersteuning van bewoners daarbij.
  2. Er moeten meer middelen worden ingezet om het voor bewoners mogelijk te maken maatregelen aan en in huis uit te voeren. Als inwoners daarin vastlopen, moet de gemeente verder gaan dan het verstrekken van leningen. Ook subsidies moeten mogelijk zijn. Dat moet zeker kunnen als je als gemeente ook bereid bent de bouw van nieuwe woningen te subsidiëren vanuit de Eneco-miljoenen.
Hogere inkomens

Willy Verbakel licht toe: ,,Op de eerste plaats steekt de omvang van het bedrag dat gaat naar Spoorzone, binnenstad en Dordwijkzone schril af tegen de inzet voor de duurzame stad. Op de tweede plaats is het goed gebruik om kosten die gemaakt worden voor nieuwe toevoegingen aan de stad ook in de exploitatiebegroting van dat deel op te nemen. Zeker als het om duurdere woningen voor hogere inkomens gaat, is het raar dat daar wel een bijdrage uit de gemeentekas voor gegeven wordt en dit niet kan voor de energietransitie.”

Op de derde plaats kijkt de gemeente volgens hem naar het Rijk als het gaat om duurzaamheidsmaatregelen. Met recht en rede kan hetzelfde gedaan worden bij de omarmde woningbouwopgave. Waarom doet de gemeente dat in het ene geval wel en in het andere niet?

Door bewoners voor bewoners

Willy Verbakel is voorzitter van Drechtse Energie. Het is de tak duurzame lokale energieopwekking van de energietransitie. Maar bovenal is het een beweging die gedragen wordt door inwoners van de stad en regio. Stichting Drechtse Stromen richt zich voornamelijk op het ondersteunen van bewoners bij het besparen van energie. Beide zijn organisaties voor bewoners door bewoners, en zijn verbonden aan burgerplatform Duurzaam Dordrecht.