Volg ons16-12-2023

Mobiliteitsplan Dordrecht activeert veel bewoners

Hoe ziet Dordrecht er in 2040 uit, over 17 jaar?

Om de stad mooi en bereikbaar te houden werkt de gemeente Dordrecht aan een mobiliteitsplan. Hierin komt in te staan hoe Dordrecht er in 2040 uit moet komen te zien als het gaat om mobiliteit, verkeer en de inrichting van de stad.
Moet de auto of de fiets in Dordrecht centraal staan? Is er ruimte voor groen en spelen of zetten we die ruimte in voor verkeer en vervoer? Allemaal onderwerpen waar de Fietsersbond zich ook voor inzet, waarbij dan wel de belangen van de fietsers voorop staan.

Er is een grote enquête gehouden in de stad, waarop veel respons op was.
De volgende stap is de uitkomsten van de enquête verder te verdiepen. Dat doet de gemeente graag samen met zijn inwoners. Op deze avond waren Dordtenaren uit alle wijken uitgenodigd om een zo’n divers mogelijk geluid te horen.

Wethouder Rik van der Linden heeft de introductie gedaan over de opgaven van de stad en het belang van een goed mobiliteitsplan voor de stad. Daarna volgde een korte presentatie over de uitkomsten van de enquête. Vervolgens werd er rond 7 tafels gesproken over de plussen en de minnen in de wijk en waar mogelijke oplossingen aangedragen werden.

Wat ons opviel waren de zeer betrokken inwoners. Sommige zeer boos en sommige droegen goede oplossingen aan. In het centrum was er kritiek op het parkeerbeleid, de koffieshops en drukte met verkeer. Parkeren buiten het centrum, koffieshops verbannen naar industriegebieden, vanwege de grote mate van overlast en zorg voor een wat meer groene omgeving.
Iedere tafel had een gespreksleider en een kaart van de wijk. Daar werden hartjes en kruisjes op geplaatst met opmerkingen erbij. Deze gaan geïnventariseerd worden en daarna wordt de samenvatting gedeeld met de groep aanwezigen in 2 à 3 weken tijd.

De Fietsersbond is enthousiast over deze aanpak om de inwoners goed te informeren en aan de inwoners te vragen wat hun mening is en waar de prioriteiten moeten komen. Wij zijn benieuwd naar het vervolg.

Abonneer je gratis op het blad van de afdeling van de Fietsersbond, de Terugtrapper