Volg ons26-03-2019

Natuur als buur: tuinambassadeurs en stadsecoloog gezocht

Het Duurzaamheidscafé van 13 maart ging over natuur in de stad: van stad tot voordeur.

Conclusies en suggesties
 • Dordrecht heeft dringend een stadsecoloog nodig. Er worden nu naar idee van aanwezigen onnodig bomen gekapt en maaibeheer is toe aan herziening in het kader van de biodiversiteit.
 • Keukentafelgesprekken over groenblauwe netwerk moeten ook met bewoners worden gevoerd.
 • In elk geval een workshop in de avonduren
 • Hou een verkiezing: Groenste straat per wijk
 • Gevraagd: tuincoaches/ ambassadeurs om in straat/ wijk bewoners te enthousiasmeren en te ondersteunen.
 • Contactpersonen binnen gemeente rond groenblauw moeten meer bekend worden via website gemeente.
 • Zorg bij nieuwbouw voor info over noodzaak van en tips voor groen/blauwe tuin.
 • 22 mei is er om 20.00 uur een avond over biodiversiteit in Spuilab op de Spuiboulevard 210 (oude Rabobank).
 • 25 mei is het open dag in de Nieuwe Dordtse Biesbosch.
 • Kijk ook ons filmpje over Tuinen Rainproof maken, gemaakt door ons stadslab Water in de Dordtse ruimte:

Het vervolg: 2 sessies in april

Wil je verder meepraten over hoe we kunnen komen tot een robuust groenblauw netwerk voor Dordrecht? Op 9-4 en 15-4 as, van 17.00-max 19.30 uur gaan we daarover met elkaar in gesprek in Spuilab, Spuiboulevard 210. Voor iets te eten wordt gezorgd. De bijeenkomsten hebben het karakter van een inloopbijeenkomst. Projectleider Ellen Kelder vertelt aan het begin plenair het 'grotere' verhaal van groen/blauw op het eiland van Dordt. Aanmelden bij secretaris@platformduurzaamdordrecht.nl

Een korte terugblik op het cafe, olv adviseur klimaatadaptatie Anneke van Veen uit DordrechtIrma Zanders vertelt dat de gemeente Dordrecht rond groenblauw een ambitie cq verplichting heeft door het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie:

 • Vanaf 2020 klimaat-adaptief handelen en iedereen doet mee.
 • Afspraak uit Coalitieakkoord om een ambitie op groen en blauw te formuleren;
 • Motie uit de raad om uitgangspunten voor nieuwbouw (10.000 woningen) te formuleren.
 • Er is een visie nodig op een robuust groenblauw netwerk (hoofdstructuur en fijne linten in de stad, dichtbij ieders woning); met ruimte voor andere functies, zoals biodiversiteit, recreëren, beleven en bewegen. Deze ambitiekaart wordt opgenomen in de Omgevingsvisie. De gemeente wil hiervoor inbreng wil ophalen bij deskundigen en bewoners. Enkele voorbeelden zijn: eisen opstellen voor natuurinclusief bouwen, biodiversiteitsprojecten Baanhoekweg/N3, Bloemrijke linten, Dordtse Kil 3.


Leanne Stange, van Duurzaamheidscentrum Weizigt, gaf een toelichting op het belang van een groene tuin: goed voor je gezondheid, voor biodiversiteit, opvang van water, verkoelt in de zomer, geeft privacy, verhoogt de waarde van je woning, helpt meer dieren aan een onderkomen, vermindert de CO2-uistoot, is bovendien vaak goedkoper dan een tegeltuin.
Leanne is trekker van Operatie Steenbreek, ook wel bekend als tegel eruit, plant erin.

 • Compost: 30 maart is het mogelijk op diverse plekken in de wijk gratis compost te halen
 • Tegelacties: er komen acties waarbij je je tegel kunt inleveren in ruil voor een plantje
 • Subsidie: 1 april start subsidie (25%) van waterschap Hollandse Delta voor afkoppelen van regenwater/ regenton
 • Bomenactie: er komt een gemeentelijke actie waarbij bomen worden uitgedeeld
 • Samen de buurt mooier maken, met een geveltuin: bewoners kunnen een geveltuin aanvragen. De gemeente maakt een gevelbak, de bewoner zorgt voor de beplanting
 • Adpotiegroen: In Wielwijk, Crabbehof, Zuidhoven en Sterrenburg adopteren bewoners groen in hun straat/wijk via de aannemer: dewijkdatzijnwij.nl
 • In Krispijn via aannemer Verkuil-Moree
 • Andere wijken rechtstreeks via de gemeente
 • Initiatiefnemer tekent overeenkomst
 • Gemeente/aannemer plaatst in overleg beplanting naar wens
 • Initiatiefnemer draagt zorg voor beheer
 • Tegel adoptiegroen
 • Boomspiegel adoptiegroen

Andere buurtinitiatieven zijn:
Groeituinen Patersweg, Stadslandbouwkas De Oude Beer (Rijksstraatweg), Voedselbos Buitenzinnig (Provinciale weg, terrein De Hoop), De Crabbehoeve, Moestuin de Terp (Staart).
Zelf een initiatief? Mail naar www.wijkendordrecht.nl/wijkwensen


TIPS


Bij HVC kun je een gratis aanhanger lenen voor grote groenklussen.
Tuingereedschap lenen van bij

 • Uitleenschuur Oud Krispijn Mauveplein 2a
 • Tuinpunt Trivire Het Palet (Stadspolders/Dubbeldam voor huurders)


Hulp nodig bij het tuinwerk:

 • Via wehelpen.nl
 • Via de Lets ruilwinkel
 • Hoveniers


Kees Dijkman wil een geveltuinenwandeling organiseren.
Kijk eens op deze websites voor informatie over water en groen in de stad en rond je huis.

 • Onswaterindordrecht.nl
 • Operatiesteenbreek.nl
 • Delevendetuin.nl
 • Huisjeboompjebeter.nl
 • Groei.nl


Frans Beuvens, voorzitter van IVN en KNVV Drechtsteden geeft inzicht in de stad als vluchtplaats voor de natuur. De stad wordt steeds belangrijker voor de diversiteit, en daarmee ook de particuliere tuinen. Daaris het vooral belangrijk om verschillende planten neer te zetten die liefst op verschillende tijden in het jaar in bloei staan, als voedsel voor de veelal bedreigde insecten. Insecten zijn de bestuivers. Zonder insecten hebben wij geen voedsel.
Ook geeft hij de tip om de tuin niet winterklaar te maken, maar alle blaadjes lekker te laten liggen voor de dieren en als bescherming van planten tegen kou. En om rommelhoekjes in de tuin te maken waarin dieren (insecten, egels, kikkers) kunnen leven.
In de presentatie staan meer tips, zoals een Top 10 van vlinderplanten en een ‘bessenkalender’ waarmee je vogels in de tuin lokt.


Een bewoonster van het Maartsengat vertelt hoe zij met haar buren een groenstrook tegenover de Grote Kerk heeft laten beplanten en nu zelf onderhoud, met een ‘gilde van hoveniers’en een ‘gilde van waterdragers’. Ieder heeft zijn taak en jaarlijks betaalt iedereen 10 euro, waarvan nieuw plantgoed wordt aangeschaft. Ook rapen ze twee keer per jaar gezamenlijk het zwerfafval op. Het levert werk op maar ook veel gezelligheid in de buurt.