Volg ons29-04-2017

Nieuwe nieuwsbrief Dordt Duurzaam uit.

Dordt Duurzaam is van de gemeente. Zij zijn als het ware de overheidspendant van het Platform Duurzaam Dordrecht. Ons Platform is, zoals de meesten weten, een -verzameling van- burgerinitiatieven. Waar mogelijk werkt het Platform samen met Duurzaamheid van de gemeente. Waar nodig is het platform ook kritisch. We gaan voor hetzelfde. Soms verschillen we van mening, soms moet en kan het sneller en anders maar dat laat onverlet dat samenwerking loont. Vandaar ook aandacht voor hun nieuwsbrief.

Wij, het Platform, functioneren onafhankelijk van de gemeente.

Met regelmaat brengt de gemeente een Dordt Duurzaam Nieuwsbrief uit. April is de meest recente. Wij (her)halen een paar mooie nieuwsitems:

- Stichting Drechtse Stromen en de gemeente Dordrecht ondertekenden op 19 april een intentieovereenkomst voor het realiseren van een lokale energiecoöperatie 'Zon op Dordrecht'. De gemeente Dordrecht stelt twee daken beschikbaar voor in totaal 700-1000 zonnepanelen voor mensen die wel willen meedoen maar geen dak hebben waarop dat kan.

- GroenLinks Drechtsteden vraagt naar personen of organisaties die in aanmerking kunnen komen voor een Groen Lintje. Deze kunnen worden aangemeld via gldrechtsteden@gmail.com. De aanmeldingstermijn sluit 12 mei as. Het is een publieksprijs. Dus bewoners kunnen stemmen op de genomineerden. De stemming is van 20 mei tot en met 5 juni, wereldmilieudag. Zondag 11 juni is de uitreiking.

- Ook de 'Week van ons Water' krijgt volop aandacht. Deze start 12mei en loopt ot en met 21 mei. Op de site vinden jullie het hele programma.

- Via de nieuwsbrief worden jullie ook uitgenodigd meer kennis te krijgen van aardgas vrij wonen. Dit kan op de landelijke bewonersdag VanGasLos op 12 mei in Amsterdam.

Willen jullie meer weten kijk dan even de site van Dordt Duurzaam, nieuwsbrief.