Volg ons10-10-2015

Opgaveplan Duurzaamheid 2015 -2018

Nadat de gemeenteraad van Dordrecht het nieuwe politiekakkoord had afgesloten is dat verder uitgewerkt. Dat heeft geleid tot het Opgaveplan duurzaamheid. Door de coordinatiegroep was in eerste instantie forse kritiek op dit plan. Het gaf een richting aan, maar geen concrete doelen.

Dit opgaveplan is een keer uitgebreid besproken in een bijeenkomst in de molen Kijk over den Dijck. De kritiek van de leden werd echter niet naar volle tevredenheid van de leden van het platform opgepakt. Dit heeft geleid tot een speciaal overleg over het opgaveplan en de rollen van de gemeente en het platform. In dit overleg hebben de verschillende werkgroepen van het platform aangegeven wat zij verwachten en, hoe ze zelf een bijdrage gaan leveren aan de geformuleerde doelen.

Jaarlijks zal nu de voortgang worden besproken en zal bekeken worden hoe we elkaar in het verduurzamen van het eiland kunnen ondersteunen.

Opgaveplan

Politiek akkoord