Volg ons08-06-2021

PDD voorzitter Cok Sas over de bestemming van de ENECO miljoenen

Soms lijkt het of door de coronacrisis, het klimaatvraagstuk wat naar de achtergrond is gedrongen. Dat mag echter niet zo zijn. Als onze planeet te veel opwarmt, zijn de gevolgen ongekend. Voor onze (klein)kinderen treedt dan een apocalyptische situatie op. Er moet iets gebeuren om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

BESTE FRACTIES, EEN TANDJE BIJ IS NOODZAKELIJK VOOR HET WELZIJN VAN UW KLEINKINDEREN!
1. Inleiding

Soms lijkt het of door de coronacrisis, het klimaatvraagstuk wat naar de achtergrond is gedrongen. Dat mag echter niet zo zijn. Als onze planeet te veel opwarmt, zijn de gevolgen ongekend. Voor onze (klein)kinderen treedt dan een apocalyptische situatie op. Er moet iets gebeuren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarbij is het afkomen van onze verslaving aan fossiele energie bittere noodzaak. Om de energietransitie kunnen we niet heen.

2. De beloftes uit het verkiezingscafé van het Platform Duurzaam Dordrecht

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft het Platform Duurzaam Dordrecht een politiek café gehouden over de ambities van de verschillende partijen rond duurzaamheid. Een belangrijk onderwerp daarbij was wat er moest gebeuren met de opbrengsten van de verkoop van energiebedrijf Eneco waar de gemeente mede-eigenaar van was. Bijna alle partijen waren van mening dat een belangrijk deel van die opbrengsten naar duurzaamheid en onder meer de energietransitie dienden te gaan. Voor de zomer van dit jaar neemt de gemeenteraad hierover een beslissing.

3. Wat zijn de ambities van Dordrecht en de Drechtsteden?

De Drechtsteden, en dus ook Dordrecht, willen in 2050 energieneutraal zijn. Daar wordt hard aan gewerkt, maar het moet nog harder. Zo zijn onder andere grote investeringen gedaan in de aanleg van het warmtenetten, en zijn een aantal wind- en zonne-energieprojecten intussen gerealiseerd. Toch zijn er nog grote stappen te maken. Bijvoorbeeld waar het er om gaat alle woningen tijdig van het aardgas te krijgen en ook alle bewoners van de stad zover te krijgen dat ze mee doen, inclusief de bewoners met een laag inkomen. In de topjaren zullen in per jaar zo’n 6.000 woningen aardgasvrij en duurzaam verwarmd moeten worden. Landelijk zijn er ook afspraken gemaakt over circulair.

4. Het Platform deed 11 concrete voorstellen.

Het Platform heeft eerder verschillende 11 suggesties gedaan voor investeringen in duurzaamheid. Het ging daarbij om investeringen in een groen-blauwe stad, in een circulaire stad, in mobiliteit, in klimaatadaptatie, en in bomen. Duurzaamheid is veel meer dan energietransitie. Toch heeft het Platform een vijftal punten benoemd voor besteding van de Enecogelden aan de ene rgietransitie. Gezien de herkomst van de middelen uit de opbrengsten van de verkoop van energie, ligt een teruggave aan de stad in de vorm van besteding aan de energietransitie voor de hand. Als punten hebben we destijds benoemd:

1. Een fonds voor goedkope leningen waarmee particuliere woningeigenaren de energie-aanpak van hun huis kunnen financieren. Dit (revolving) fonds dient volgens het Platform een omvang te hebben van totaal € 100 mln. Ook als het rijk met een regeling komt, zal de gemeente zelf voor substantiële investeringen staan.

2. Een fonds om financiële barrières bij een wijkaanpak weg te nemen. Het Platform gaat vooralsnog uit van 10.000 woningen á € 5.000 per woning, dat is totaal € 50 mln.

3. Net als bij de stadsvernieuwings- en funderingsaanpak vergt de energietransitie veel ondersteuning en begeleiding. Hiervoor berekent het Platform €500.000 per jaar. Over de looptijd betekent dat € 15 mln.

4. Energieambassadeurs kunnen, met bijvoorbeeld de Blok-voor-blok aanpak, het treffen van maatregelen bevorderen. 100 energieambassadeurs kosten met coördinatie € 350.000 per jaar. Over de looptijd is dat € 10,5 mln.

5. Garantstelling en bijdragen in experimenten (bijvoorbeeld bij de winning van warmte of opslag van energie) € 3 mln.

6. Overige, niet minder belangrijke, punten over ecologie, bomen, hittestress, groen/blauw.

5. Herinnering aan de gemeenteraad.

Graag brengt het Platform deze punten nog eens onder uw aandacht. De energietransitie is geen vrijblijvende keuze. Er rust een verantwoordelijkheid op u om onze mooie stad Dordrecht goed na te laten aan ons nageslacht. Die agenda is substantiëler dan te kiezen voor groei.

Dat geldt mutatis mutandis ook voor zaken als hittestress, bomen en circulair.