Volg ons11-09-2018

Petitie tegen kappen van bomen langs Nederlandse N-wegen

Bomen zijn zo gekapt en het duurt jaren voor een jonge boom weer groot is en echt belangrijk kan zijn. Misschien zijn ze wel het allerbelangrijkst op plekken waar we van A naar B gaan. Om ons er aan te herinneren hoe we ons op dat moment voelen, in die auto, op weg. Een boom geeft ons een veilig, een rustig gevoel, een levend wezen wortelend in de grond, altijd daar met ons. Hij gaat nergens naar toe.

Een dreigende kap van veel bomen langs N-wegen in nederland leidde tot actie om een petitie aan te bieden aan de tweede Kamer. Er zijn bijna 46.000 ondertekenaars. De petitie wordt 25 september , rond 14.00 aangeboden aan de kamercommissie Verkeersveiligheid.

De landelijke actie is een mooi voorbeeld over heo ook plaatselijk in Dordrecht, actie gevoerd kan worden voor het behoud van groen in en om de stad.

Misschien weet je dat Prorail ook plannen heeft om op grote schaal bomen langs het spoor te kappen. Ook jij kan daartegen in actie komen! Samen zijn we krachtig.

Wij, weggebruikers van N-wegen, bewoners met zicht op de N-wegen en meer algemeen burgers van Nederland

constateren dat bomen langs N-wegen belangrijk zijn:

- voor een groene leefomgeving
- om ons rustig en ontspannen te voelen op de weg
- voor verkoeling en beschutting op de weg

- voor de vele vogels die daarin nestelen en de andere dieren die afhankelijk zijn van de bomen.

Dat er andere manieren zijn om verkeersongelukken tegen te gaan.

Dat verkeersongelukken gebeuren in een gestreste samenleving.

en verzoeken

Af te zien van het plan om bomen te kappen langs N-wegen.

Nader onderzoek te doen naar de verkeersongelukken op de N-wegen en alternatieve maatregelen te treffen zoals: voorlichting en waarschuwingen ter plaatse, specifieke weggebruikers aanspreken, aanpassing van de wegen zelf en accepteren dat autorijden niet altijd veilig kan zijn.