Volg ons26-04-2017

Platform Duurzaam Dordrecht spreekt in bij raadscommissie Fysieke Leefomgeving over N3

In de Dordtse politiek is 14 maart gesproken over het rapport over de verduurzaming van de N3. Dit krijgt een vervolg op dinsdag 16 mei as. Namens het Platform spreken Fietsersbond en Milieudefensie in. Zij lichten hun rapport 'Van barrière naar duurzame verbinding' toe. Het agendapunt is naar verwachting 21.30 aan de orde.

Het gehele agendapunt N3 gaat, naast het genoemde rapport, ook over de Raadsinformatiebrief over de moties ''Geef Dordt meer schone lucht' en 'Snel op naar geluidsarme N3'. Ook het ontwerpbestemmingsplan '1ste herziening Smitsweg, lokaties Noord en Midden' maakt onderdeel van de bespreking uit. Agenda en stukken zijn te vinden op de site van de gemeente Dordrecht. Het rapport 'Van barrière naar duurzame verbinden staat hier ook op.