Volg ons28-05-2018

Politiek café Dordrecht over Kil IV, 31-5 as in het Stadskantoor

Het college van B&W van Dordrecht wil binnenkort een bedrag van 21 Miljoen EU beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van een nieuw logistiek bedrijventerrein, Dordtse Kil IV. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de raad deze belangrijke beslissing weloverwogen doet, en goed weet welke risico’s er aan deze beslissing kleven. GroenLinks heeft een analyse uitgevoerd op de beschikbare cijfers en komt tot de conclusie dat de risico’s groot zijn. Deze inzichten willen wij graag met u delen tijdens een politiek café. Het politiek café vindt plaats op donderdag 31 mei om 19.30 uur in het stadskantoor zaal 1.

DORDRECHT – De Raad van State heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor een uitspraak over de besluitvorming van de gemeente voor de aanleg van het bedrijventerrein Dordtse Kil IV. Milieudefensie Drechtsteden en het Nationaal Landschapskundig Museum tekenden bezwaren aan tegen deze besluitvorming. De bezwaren werden op 21 maart bij de speciale rechtbank in Den Haag behandeld. Normaliter doet de raad na zes weken uitspraak.

Milieudefensie heeft met anderen een bezwaar ingediend tegen de ontwikkeling van Dordtse Kil IV door de gemeente Dordrecht. De Raad van State heeft meer tijd nodig om tot een oordeel te komen.

Voorzitter van Milieudefensie Drechtsteden Willy Verbakel: “Die termijn is nu verlengd met nog eens zes weken. Het wil niet zeggen dat een uitspraak pas op 14 juni gedaan wordt. Het kan ook op elk moment tussen nu en die datum. Dat de raad meer tijd nodig heeft, zegt iets over de aard van de zaak. We hopen uiteraard dat de Raad van State, de onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land, ons in het gelijk zal stellen en er geen bedrijfsterrein in deze polder zal worden gebouwd.” De bezwaren van Milieudefensie en het Landschapskundig Museum betreffen het feit dat de gemeente de besluitvorming over de aanleg van het bedrijfsterrein gekoppeld heeft aan de aanpassing van de A16 en de N3. Ten onrechte volgens de bezwaarmakers. Een tweede bezwaar betreft het feit dat de gemeente de aanleg gekoppeld heeft aan noodzakelijke woningbouw op het Eiland van Dordt terwijl er in het plan voor het bedrijfsterrein nauwelijks sprake is van woningbouw. De bezwaarmakers vinden dat de gemeente argumenten bij elkaar gescharreld heeft om tot aanleg over te kunnen gaan; dit omdat de aanleg inkomsten genereert.