Volg ons15-09-2020

Regionale Energiestrategie Drechtsteden besproken in raadscommissie

In de Regionale Energiestrategie Drechtsteden doen de Drechtsteden een bod aan het Rijk over hoeveel de regio op eigen grondgebied aan duurzame energie denkt op te kunnen wekken. Rien Val en Willy Verbakel spraken in namens Drechtse Stromen, Drechtse Energie en het Platform Duurzaam Dordrecht in de commissie Fysiek van de gemeenteraad en waren bijzonder kritisch.

Waar gaat de RES-D over?

In de Regionale Energiestrategie Drechtsteden doen de Drechtsteden een bod aan het rijk over hoeveel de regio op eigen grondgebied aan duurzame energie denkt op te kunnen wekken. In de nota brengt de regio Drechtsteden alleen een bod uit voor zonne-energie, vooral op daken en restruimtes. Daarnaast benoemt ze als ambitie een zoekopdracht voor zichzelf naar plekken voor windenergie. Die ambitie sluit goed aan bij het aandeel in energiegebruik naar rato van het aantal inwoners van de regio tot 2030. Het bod komt lager uit, ongeveer uit op 60% daarvan.

Behalve voor de opwek van elektriciteit wordt ook een bod en een ambitie geformuleerd voor warmte. De ambitie is om tot 2030 20% van alle woningen van het aardgas af te halen, het bod is echter veel lager: tot 2030 wordt 9% van het aardgas afgehaald. Al met al een magere ambitie en een erg mager bod. In de vorige energiestrategie uit 2017 werd nog als ambitie aangegeven om in 2035 alle woningen (100%) energieneutraal te maken, ofwel geheel van het aardgas af te zijn.

Willy Verbakel en Rien Val in de raadscommissie

Heb bij het opwekken voor duurzame energie niet alleen aandacht voor zon, maar ook voor wind. Windenergie is efficiënter en heeft minder grondoppervlak nodig. Zorg dat de gemeente vervolgens snel aan de slag gaat, met plannen voor opwek, voor warmte en voor energiebesparing. De urgentie wordt steeds groter, dus: aan de slag!

Dit waren de belangrijkste punten die Willy Verbakel en Rien Val namens het Platform Duurzaam Dordrecht, de Coöperatie Drechtse Energie en Stichting Drechtse Stromen naar voren hebben gebracht bij de bespreking van de RES-D in de raadscommissie van de gemeente Dordrecht.

In de reactie hebben Willy en Rien opgeroepen om snel aan de slag te gaan en daar vooral ook de burgers er bij te betrekken. Bij veel burgers is er een behoorlijke belangstelling en velen hebben ook de nodige deskundigheid. Betrek hen bij de aanpak inde wijk en zorg voor eigendom bij grootschalige opwek. Hoe meer de burger betrokken is, hoe groter het draagvlak voor de maatregelen. Extra aandacht hebben we gevraagd voor de positie van de lage inkomens en daar bijvoorbeeld gebruik te maken van de Eneco-gelden die beschikbaar komen van de aandelen van Eneco. Ook hebben we gewezen op de kansen voor meer werkgelegenheid die hiermee geschapen worden, juist in de huidige economische situatie.

En dit vond de raadscommissie:

De commissieleden reageerden verschillend op de nota. Sommige partijen zagen de bouw van meer windmolens niet zitten, andere zagen daar juist wel kansen liggen. Een aantal vonden het een gemiste kans, dat de energietransitie in de nota niet veel breder besproken werd: inclusief de kansen voor energiebesparing. De wethouder beloofde alle opmerkingen ‘mee te nemen’. Dat vonden een aantal partijen niet genoeg, de nota zal ook in de gemeenteraad ter bespreking aan de orde komen.

Ondertussen tikt de klok van moeder aarde gewoon door…………