Volg ons15-10-2018

Repaircafé, repareren en niet weggooien!

Repair Cafe helpt tegen klimaatsverandering!

De rapporten van het IPCC, een organisatie van de VN, zijn duidelijk: het gaat niet zo goed met onze aarde! De Aarde warmt steeds meer op en dit wordt veroorzaakt door menselijk toedoen. Een van de voornaamste oorzaken is de alsmaar toenemende hoeveelheid broeikasgassen - zoals CO2 - in de atmosfeer. Leo Jabaaij, voorzitter Repair Cafe Dordrecht-Centrum: "Ieder mens kan hier iets aan veranderen en de opwarming van de Aarde een halt toe te roepen door de uitstoot van CO2 te verminderen. Bijvoorbeeld door minder te consumeren, spullen te hergebruiken (2e hands) of je spullen niet weg te zomaar weg te gooien maar te laten repareren zodat de hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten - en het recyclen van oude - komt CO2 vrij. Het Repair Cafe helpt mensen - gratis - met het repareren van hun spullen en draagt op deze manier ook daadwerkelijk bij aan een oplossing voor het verminderen van CO2 uitstoot!"
"In het Repair Café leren mensen ook op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteits- verandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving, aldus Leo Jabaaij. Het Repair Café laat zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk".
Zaterdag a.s. 20 oktober zitten onze vele vrijwillige reparateurs weer klaar om bezoekers gratis te helpen met hun te repareren spullen. We zijn aanwezig van 10:00 tot 13:00 uur in wijkcentrum StaPal aan de Merwekade in het centrum van Dordrecht.
U bent van harte welkom!

Repair Café Dordrecht-Centrum wordt elke 3e zaterdag van de maand, van 10.00 tot 13.00 uur georganiseerd in wijkcentrum StaPal (tegenover Veer-Merwekade) in het centrum van Dordrecht.