Volg ons07-06-2016

Rondvaartbedrijf Imbarcazione Barone verduurzaamt

Imbarcazione Barone: Presentatie duurzame toekomst donderdag 2 juni jl op hun steiger aan de Pottenkade.

Duurzaamheid: geen woorden maar daden! Wij zijn de eerste met de duurzaamste brandstof in de Drechtsteden.

Imbarcazione Barone investeert in een duurzame toekomst. Duurzaamheid is voor ons een daad. Dit uit zich bij ons op drie wijzen:

1 ZO ZUINIG MOGELIJK: hoe minder energieverbruik, hoe lager de uitstoot, hoe lager de belasting voor het milieu.
2 ZO VEEL MOGELIJK HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN: wij streven naar een circulaire economie, zonder fossiele brandstoffen.

3 ZO VEEL MOGELIJK LOKAAL & REGIONAAL: duurzame relaties met lokale ondernemers en overheden zijn de basis waarop wij opereren. Daarom hebben wij in samenwerking met Aarts Dieseltechniek en Wiersma Olie & Techniek gekozen om over te stappen op hernieuwbare brandstof, Ssynfuel+ geheten. Deze brandstof is de schoonste op de markt en verlaagt de uitstoot van CO2 gegarandeerd met 80% ! Ook andere schadelijke gassen worden gereduceerd. Het wordt geproduceerd op de Tweede Maasvlakte uit afvaloliën uit de voedselindustrie en is ISCC-EU gecertificeerd. Fraternitá beschikt al over een zeer zuinige, schone motor, maar hiermee wordt de uitstoot van schadelijke gassen tot een minimum teruggebracht.

Voor Nereide, onze kleine boot, hebben wij voor het varen in de historische havens een elektromotor gekocht bij Aarts Dieseltechniek. Zo maken wij haar op eenvoudige wijze tot hybride boot!
De toekomst zal ons vragen verder te innoveren. Samen met elkaar zorgen wij voor een duurzame toekomst. Vandaar dat wij onze nieuwe boot tot ‘Futuro’ zullen dopen.
De samenwerking met Aarts Dieseltechniek ligt aan de nieuwe boot ten grondslag. Studenten bij de Duurzaamheidsfabriek werken aan de technische uitdagingen van het ontwerp, onder begeleiding van Da Vinci en Lexlab.

De motor, een Mercury Diesel TDI 4.2 welke aan de TIER III emissienormen voldoet en de aandrijving, een Saro Drive STP-300 SXR, welke 10 tot 40 % efficiënter is dan andere voortstuwingen, zijn reeds aangeschaft. Het is wachten op plaatsing in de nog verder te ontwikkelen romp; welke getest zal worden bij MARIN en de TU Delft. Voor dit onderzoek vragen wij een onderzoeksubsidie aan bij het MKB-Katalysatorfonds van de Drechtsteden.

In 2018 willen wij Futuro te water laten. Bent u erbij?!

Sirio en Elio Barone - Imbarcazione Barone