Volg ons03-12-2018

RTV Dordrecht verwijst het komende half jaar naar Drechtse Energie

Drechtse Energie en RTV Dordrecht werken samen. De lokale omroep leidt inwoners van de Drechtsteden het komende half jaar via hun site naar Drechtse Energie. Drechtse Energie is een burgerinitiatief dat staat voor de energietransitie die de komende jaren gaat plaatsvinden én zet daarbij de betrokkenheid, belangen en wensen van bewoners voorop. Energietransitie is nodig als wij onze aarde fatsoenlijk willen doorgeven aan kinderen en kleinkinderen. Energietransitie is niet iets van en door de overheid/gemeente en een aantal grotere organisaties in het land en ook niet in onze stad. Drechtse energie zet zich in om te voorkomen dat het de bewoners overkomt. Het maakt hen bewust van de gevolgen van de noodzakelijke veranderingen en helpt bij het nemen van maatregelen.

Ook in het Programma Beleidsadvies Orgaan van de lokale omroep RTV-Dordrecht (PBO, zo heet dat gezelschap nu eenmaal in de wet), is aan de orde geweest dat één van de topics van de de stad voor de komende jaren gasvrij en de energietransitie is. Kees Rovers is met Gerrit Jan van der Kolm op onderzoek uitgeweest. Het blijkt dat de gewone inwoner van de stad en de proefwijk Crabbehof, en bij hen komen de gevolgen uiteindelijk terecht, géén idee hebben wat het allemaal voor hem/haar gaat betekenen. Ook hier worden initiatieven ondernomen om hier verandering in aan te brengen. En ook hier zit Drechtse Energie er bovenop.