Volg ons19-06-2019

Te Voet wil meer onverhard wandelen

Vereniging Te Voet is een landelijke Vereniging die zich inzet voor behoud, verbetering en uitbreiding van onverharde wandelpaden.Het Eiland van Dordrecht is een mooi voorbeeld: Voor wandelaars die rust en natuur zoeken zijn er op het eiland parels die echter niet toegankelijk zijn: de dijk langs het ZuidMaartensgat, langs de Elzen, langs de Tongplaat en langs de Nieuwe Merwede en de kade langs het Wantij tussen Kop van ’t Land en spoorbrug.

De vereniging, afdeling Drechtsteden heeft het Waterschap Hollandse Delta verzocht mee te werken. Actief beleid van het Waterschap moet het mogelijk te maken dat wandelaars over de kruinen van dijken mogen lopen. Actief beleid houdt in dat in pachtcontracten en gebruikersovereenkomsten het recht van overpad op de kruinen van dijken wordt opgenomen.

Het Platform Duurzaam Dordrecht steunt het initiatief van Te Voet. Het Platform heeft een steunbetuiging naar zowel het Waterschap als de gemeente gstuurd.