Volg ons15-03-2017

Teken oproep Energiecommissie

Steun de oproep vanuit de Energiecommissie!

De Energiecommissie wil dat Nederland zo snel mogelijk van fossiele energie omschakelt naar schone, duurzame energie. Het is nu al technisch haalbaar en betaalbaar, maar in Den Haag ligt geen masterplan klaar. De Energiecommissie heeft wel een plan, gebaseerd op de uitvoering van de Deltawerken. Een transitie naar duurzame energievoorziening heeft voor iedereen voordelen:

 • Elk huishouden minder energiekosten
 • Schone lucht
 • Vergroenen van de mobiliteit
 • Meer banen in de energiesector
 • Nederland onafhankelijk van buitenlandse fossiele energieproducenten
 • Het tegengaan van klimaatontwrichting
 • Minder vluchtelingen die naar Europa komen
 • Nederland als voorloper in de wereld
 • Een versnelde transitie
 • Een effectieve transitie
 • Geen extra belastingen.

Pijlers

De initiatiefnemers willen alle mensen in Nederland die hierachter staan verbinden en zo een Netwerk van Netwerken creëren. Dit doen ze aan de hand van een Energiecommissie. Duurzaam ondernemer Ruud Koornstra is aangewezen als eerste informele Energiecommissaris. Hij is vaandeldrager en kwartiermaker in Den Haag.
De Energiecommissaris zal zal de de volgende pijlers hebben:

 • coördineert de plannen met de ministeries gedurende de komende 20 jaar
 • een eigen budget om de transitie aan te jagen
 • organisatie van een gunstig innovatie- en investeringsklimaat, onder meer voor grote pensioenfondsen en banken om rendabele investeringen in schone energie te doen.
 • zorgt voor cruciale brede maatschappelijke steun voor de onvermijdelijke energietransitie.
lokaal

Ook lokaal worden energiecommissies gestart, zodat in huizen, verenigingen en buurten werk kan worden gemaakt van de energietransitie. Om invloed uit te kunnen oefenen namens alle mensen die dóór willen met de energietransitie, is steun voor de commissaris nodig.

Steunbetuigingen

Doe jij ook mee? Wil je mensen mobiliseren? Op 28 februari is de landelijke campagne gestart. De teller staat inmiddels op 1000. Het doel was om bij aanvang meer dan 1000 steunbetuigingen te hebben op energiecommissie.nl. Dat is inmiddels gerealiseerd. Met jouw hulp moet het lukken om duidelijk te maken dat het echt belangrijk is.

Heb je vragen of wil je op een andere manier helpen? Neem dan contact op met Thijs Haverkamp