Volg ons17-02-2020

Terugblik Duurzaamheidscafé Circulaire Stad

Duurzaamheidscafé haalt ideeën op voor een circulaire stad

Op donderdag 6-2-2020 hield het Platform Duurzaam Dordrecht in de Week van de Circulaire Economie een duurzaamheidscafé over de startnotitie Circulaire Stad.

Inleiding door Janno Heinen, projectleider bij de gemeente

Gemeentelijk projectleider Janno Heinen presenteerde de startnotitie met een aantal voorbeelden van wat er al gebeurt in de stad en de kansen die de gemeente voor de stad ziet rond de opzet van een circulaire betonketen, die ook veel werkgelegenheid kan opleveren.

Dordtenaren zelf: in pitches en hapjes

Er volgden pitches van Joost Trines van Thuisrecycling.nl, Ria Besjes van RepairCafé Dordrecht-Centrum en van Ben Pardijs van Stadslandbouwkas De Oude Beer. De ‘circulaire hapjes' van Daantje Food&Drinks vonden gretig aftrek.

Volop gesprekken

De gesprekken waren zo geanimeerd dat het platform afzag van een discussie in groepjes en daarna een inventarisatie van de opbrengst hiervan.

Circulaire punten van de deelnemers voor de stad

Voor de aanwezigen naar huis gingen werden zij uitgenodigd hun boodschap voor een verdere uitwerking van Circulaire Stad aan de projectleider mee te geven. Dat leverde een lange lijst op:

 • Groenafval gaat nog in grote hoeveelheden de verbrandingsoven in. Een betere oplossing is het te hergebruiken voor bv foutenplaten die in de woningbouw gebruikt kunnen worden.
 • Kunnen supermarkten (en consumenten) aangesproken worden om minder plastic verpakkingen, bakjes etc. te gebruiken?
 • Welke incentives zijn te bedenken om circulair te stimuleren? Dat is beter dan verboden en verplichtingen.
 • Het nieuwe Stadskantoor moet duurzaam gebouwd worden. Dat begint met het hergebruik van de fundering en de opstellen van het te slopen belastingkantoor.
 • De website www.ComEnjoy.nl gaat over Eco-nomie, natuur en bomen, afval, communicatie. Haar er ideeën vanaf die toegepast kunnen worden.
 • Pas warnet-koude opslag toe bij koeling van gebouwen en huizen. Voorkom dat mensen airco gaan kopen en gebruiken als het te heet wordt.
 • Richt in de Drechtsteden ‘gesprekstafels circulair’ in (het model landelijke klimaattafels), voor goede en toepasbare ideeën voor de 300.000 inwoners en de verandering van de minste.
 • Inzet bedrijven acties voor opruimen van zwerfafval en grasmaaien op elkaar afstemmen. Eerst het zwerfafval dan pas maaien. Komt het zwerfafval in he maaigras dan is het laatste onbruikbaar en niet meer schoon te krijgen.
 • Dordrecht, stad van schapenkoppen. Waarom zetten we geen schaapsherder met kuddes in om grote stukken gras kort te houden. Kan ook een mooie promotie van de stad zijn (HUUG doet dit al)
 • Kunnen zonnepanelen in weides ook op poten, van de grond af, waardoor de ruimte eronder bruikbaar blijft. En beschutting tegen kou, regen, zon biedt.
 • Voor de bouw: bouwstenen gebaseerd op het principe van legoblokjes. Moet het hergebruik makkelijker maken.
 • Koop van materialen voor de bouw op basis van slim inkopen van circulair toepasbare materialen.
 • Vergeet fosfaat niet: dit is en blijft een uitermate schaars product
 • ‘Makkelijke’ winkels als Action en Primarkt dichtspijkeren. Ofwel kritisch zijn op winkels die de wegwerpconsumptie stimuleren en vergroten.
 • Maak de landbouw op het eiland van Dordt circulair.
 • Zet in op bewustwording bij kinderen en jongeren, neem het mee in het onderwijs (Thuisrecycling.nl, Duurzaamheidscentrum Weizigt).
 • Neem circulair bouwen op in de aanbestedingsvoorwaarden voor nieuwbouwwoningen, (Amstelwijck, spoorzone etc.), maar ook voor bedrijven (Dordtse Kil IV).

Teleurstellende raadscommissie de week na het café

De bespreking van de Startnotitie Circulaire Stad in de Dordtse raadscommissie een week ná het café was teleurstellend. De raadscommissie stuurde de wethouder onverrichter zake terug zonder te zeggen wat ze zelf wilden met de circulaire stad. Wordt vervolgd!