Volg ons15-10-2018

Tiny Houses, ook in de Drechtsteden

Tiny House Drechtsteden is onderdeel van de succesvolle Stichting Sociale Moestuin Papendrecht. Tiny House Drechtsteden is aangesloten bij Tiny House Nederland, dé organisatie die zich landelijk inzet om (toekomstige) Tiny House bewoners te informeren én om overheid en gemeenten handvatten te bieden, zodat zij ruimte kunnen realiseren voor de kleine hoogwaardige kwaliteitswoningen en hun bewoners. Legaal wonen, volgens de wet!

Ook hier steeds meer belangstelling

In de Drechtsteden is een groeiend aantal inwoners dat graag wil gaan wonen in een duurzaam Tiny House: een passende woning naar eigen wensen en behoefte, een woning voor één persoon, een gezinswoning, een energie-neutrale woning, een woning in een ‘blauwgroene’ omgeving, een betaalbare eerste woning, een onderhoudsarme en gelijkvloerse laatste woning, een woning waarbij geld en tijd overblijft voor de echt belangrijke zaken in het leven. Zoveel mensen, zoveel wensen!

Er zijn mensen die graag een kavel willen kopen, mensen die grond willen huren, mensen die grond mét een Tiny House willen huren, mensen die met gelijkgestemden op één plek willen wonen om zo gemeenschappelijke ruimte voor (deel-)auto, fiets, wasmachine, tuin- en klusgereedschap te kunnen delen, mensen die werk en wonen willen combineren op eenzelfde plek met bijvoorbeeld een moestuin, voedselbos, zorgboerderij of met dagbesteding en educatie.

Tiny Houses zijn een antwoord op dé vraagstukken van nu: klimaat, biodiversiteit, energie, woningaanbod en participatie.

Wij willen graag bovengenoemde wensen realiseren, samen met u, voor een ieder in de Drechtsteden!

Waar is het platform Tiny Houses op dit moment mee bezig?

Wij zijn op dit moment het projectplan van Tiny House Drechtsteden aan het schrijven. In november zullen we onze eerste inspraakavond bij de Raadscommissie Ruimte in Papendrecht hebben en in januari 2019 staat een informatieavond gepland voor alle Tiny-House- geïnteresseerden. De enquete Tiny House Drechtsteden 2018/2019 is onlangs online gestart.

We willen voor elke afzonderlijke gemeente in de regio gaan inspreken om Tiny Houses als legale woonvorm gerealiseerd te krijgen. Ondertussen houden we contact met gemeenten, instanties en partijen die kunnen helpen om Tiny Houses in de Drechtsteden te realiseren.

Nu onze vragen aan u!

Wilt u met ons samenwerken op het gebied van bijvoorbeeld voorlichting over duurzaam wonen, duurzaam bouwen of over consuminderen? Wellicht weet u nog meer zaken waar wij niet aan denken! Misschien kunnen en mogen wij ons aansluiten bij uw platform, zodat we elkaar kunnen versterken? Ook willen we graag weten of u een inspirerende en betaalbare ruimte weet om daar een informatie-avond te kunnen organiseren?

Tiny Houses zijn klein (ongeveer 50m2), verplaatsbaar (met en zonder wielen), licht van constructie en zelfvoorzienend (geen nutsvoorzieningen nodig). Meestal worden de kleine huizen met duurzame en hoge kwaliteitsmaterialen en/of bio-based gebouwd.

Meer informatie
  • Op de site vindt u bijna alles over Tiny Houses. Over bijvoorbeeld bouwprodukten en -materialen, installaties en interieurbouw.
  • Tiny House Drechtsteden, Margot Sluijters.