Volg ons24-03-2018

Tweede avond van gas los.

Op 13 maart jl was er een vervolg op de eerste, erg succesvolle avond over 'van gas los'. Deze avond was een eerste in een reeks die meer gaat over oplossingen en maatwerk voor woningbezitters.

Rien Val maakte een mooi verslag:

Stichting Drechtse Stromen, verslag vervolgavond , wonen zonder aardgas, 13-03-2018, De Buitenwacht, Dordrecht

Welkom

Gerrit Jan van der Kolm heet iedereen van harte welkom. Deze avond is een vervolg op het Energiecafé van 31 januari. Op die avond hebben zich ca 70 mensen opgegeven voor het vervolg. En vanavond zijn er ook zo’n 70 mensen aanwezig om te bespreken wat we er aan kunnen doen om van het gas af te komen. Voor de pauze wisselen we ervaringen uit in vijf groepen, ingedeeld naar de ouderdom van de woning. Iedereen vertelde hoe zijn huis er voor stond en wat hij al gedaan had om energie te besparen, en waar hij graag meer over wilde horen.

Groep woningen van voor 1930

De situatie bij de betrokkenen is heel verschillend. Sommigen hebben nog weinig aan isolatie gedaan. Anderen meer. Als er al het nodige is gedaan komt de vraag hoe verder?

Dakisolatie en vloerisolatie is vaak aangebracht, muurisolatie vaak niet. Bij de steensmuren moet het of uiten, of binnen. Dan moet er wel ruimte voor zijn. Zeker in oude woningen doen zich veel onverwachte situaties voor.

Voorgesteld wordt om nog eens door te praten, gasverbruiken naast elkaar te leggen en uit te wisselen over mogelijke maatregelen.

Groep 1930 - 1970

Ook in deze groep waren er veel verschillen, sommigen hadden al veel aan isolatie gedaan en anderen nog niet zo veel. Daardoor lagen de interesses ook uiteen, zowel naar algemene informatie als naar vragen over specifieke maatregelen.

Wat sterk naar voren kwam waren vragen over het stappenplan waarop mensen maatregelen moeten uitvoeren. Ook kwam de vraag aan de orde wanneer het mogelijk is om een warmtepomp te installeren. Verder zijn er veel algemene - maar ook specifieke - vragen beantwoord. Tot slot is gepeild of er wellicht geïnteresseerd zijn om vrijwilliger te worden bij Drechtse Stromen.

Groep 1970 - 1978

Van alle aanwezigen is de thuissituatie in beeld gebracht. Alle woningen (7) hebben vloerisolatie en op één na ook spuwisolatie. Die woning heeft geen spuw. Dakisolatie is maar bij een enkele woning aanwezig. De meeste woningen hebben dubbelglas, een enkele HR+ of HR++. Diverse woningen hebben zonnepanelen. Veelal brengen die meer op dan het eigen stroomverbruik.

De interesse gaat uit naar mogelijkheden om verdere stappen te zetten, bijv. naar dakisolatie. Specifieke vragen zijn er over warmtepanelen en over elektrisch koken.

Groep 1978 - 1992

De situatie bij de aanwezigen is divers. Een aantal wil aan de gang met warmtepompen. Besproken is de situatie van de woning en wat iedereen wil.

Eén bewoner wil eigen plan via EPA-adviseur.

Een andere bewoner stuurt zijn isolatieofferte naar Van der Kolm.
Twee mensen melden zich aan als energieambassadeur.
De bewoners uit de Remmerstein willen een gezamenlijk project starten in hun buurt.

Groep woningen na 1992

De opkomst in deze groep was veel groter dan verwacht. Het was daardoor dringen in de kamer.

Bevindingen:

- Ondanks dat woningen redelijk geïsoleerd zouden moeten zijn gezien het bouwjaar hebben we relatief veel tijd besteed aan isolatiemaatregelen, omdat, met name de 90-er-jaren-woningen onvoldoende geïsoleerd zijn voor warmtepompen (klachten over tocht en dak- en vloerisolatie).

- Het merendeel van de aanwezigen heeft vloerverwarming. Ervaring ermee is prima (comfort, prettige warmte). Eén persoon wil vloerverwarming alleen als bijverwarming

- Wim Verbakel (afgelopen stookseizoen al geheel van het gas af met een lucht-water warmtepomp) heeft veel vragen kunnen beantwoorden.

Er is belangstelling voor een gemeenschappelijk offertetraject voor warmtepompen.

Hoe verder
Na de pauze hebben we plenair uitgepuzzeld hoe we er een vervolg aan zullen geven. Er was veel interesse voor een stappenplan om de eigen woning gasloos te maken. Als Drechtse Stromen hebben we echter niet de gelegenheid om voor iedereen een gratis energiescan te verzorgen. Een persoonlijk advies kost 200 à 400 euro. Mensen die het groepsgewijs aanvragen, die kunnen we wel kosteloos helpen, vanaf ca. 20 woningen. Aan de hand van de vragen worden de volgende groepen gevormd:

De bewoners van de Remmerstein geven zich op om een gezamenlijke project te starten.
Vanuit diverse aanwezigen was interesse naar meer informatie over warmtepompen en mogelijk ook naar een offerteaanvraag. Ook hier wordt een gezamenlijke groep voor gestart.
Een aantal mensen hadden interesse voor een opleiding als energiecoach. Op 3 april hebben we een avond met mensen die als vrijwilliger aan de slag willen, kijken waar de interesses liggen en hoe we samen aan de slag kunnen.
Bij de mensen met een ouder huis, van pakweg voor 1930, was interesse om samen uit te wisselen en hoe je het met zo’n oud huis aan kan pakken. Voor deze groep wordt op 11 april een vervolgbijeenkomst georganiseerd.

Zo gaan de nodige groepen binnenkort weer aan de slag. Interesse? Meld je aan bij Rien@val.nl.

Een kort verslagje is op onze facebookpagina geplaatst, samen met en aantal foto’s van de avond.

Red. Rien Val