Volg ons10-03-2018

Verkiezingscafé Duurzaamheid van het platform: het resultaat

Het Verkiezingscafé Duurzaamheid van het platform Duurzaam Dordrecht was druk.

Kennelijk wilde veel inwoners wel eens horen wat te verwachten is van de politieke partijen in Dordt. Over een aantal zaken is overeenstemming. Over anderen lopen de opvattingen uiteen. Soms tekent zich overeenstemming af maar blijkt bij doorvragen dat het toch even ingewikkelder ligt. Platform Duurzaam Dordrecht zette in op 5 punten die zeker in akkoord voor de komende collegeperiode geregeld moeten en kunnen worden.

De gespreksleider, Anneke van Veen, vroeg aan het begin hoe serieus de partijen gaan inzetten op het tegengaan van klimaatveranderingen. Allen, geen enkele uitgezonderd, koos voor maximaal. Geweldig toch!

1. Energie:

De samenwerking tussen burgerinitiatieven, NGO’s, VVE, corporaties en overheid moet versterkt worden. Dit wordt in een overeenkomst vastgelegd. Burgerinitiatieven als Drechtse Stromen, Drechtse Energie kunnen een veel sterkere rol vervullen in de energietransitie en moeten daar ook de ruimte voor krijgen.
Er moeten pilots komen in alle wijken.
De gemeente moet over het goede voorbeeld geven. Hun gebouwen moeten zo snel mogelijk energieneutraal. Op hun daken overal waar mogelijk zonnepanelen.
In het café meldde zich ter plekke 5 nieuwe energieambassadeurs.
Alle partijen zijn het erover eens dat de Dordtse samenleving breed met worden bij de energietransitie en daarvoor ook de ruimte, faciliteiten en ondersteuning moeten krijgen.
Mensen met een kleine beurs worden extra ondersteund.

2. Voedsel:

De komende raadsperiode krijgt het onderwerp voedsel meer aandacht. Er komt een plek voor het voedselbos en er komt meer ‘eetbaar’ groen in de wijken.
De lokatie voor het voedselbos kan al dan niet in combinatie met een park.

3. Schone lucht:

Het vervoer in de stad wordt zo georganiseerd dat het zo weinig mogelijk belasting voor omgeving en lucht veroorzaakt. Hier komt een stevige plan voor. Het langzame verkeer, fietsers en voetgangers, gaan in principe voor het overige verkeer.
Bij een afsluiting van de Krispijntunnel als ontmoediging om per auto naar de Binnenstad te gaan werd ‘men’ wat voorzichtiger. Maatregelen prima, maar wel met oog voor effecten op de economie.

4. Geld, wie gaat dat betalen?

Er is overeenstemming dat energietransitie moet en er substantieel geld voor moet worden vrijgemaakt.
Bij een eventuele verkoop van de aandelen Eneco gaat een belangrijk en groot deel naar energiemaatregelen.
Mochten de aandelen niet verkocht worden dan zal de gemeente op andere manieren middelen moeten vrijmaken, de OZB is een van de weinige mogelijkheden voor de gemeente.
De maatregelen moeten zo worden ingericht dat energie-armoede wordt voorkomen.

Er was geen tijd meer voor de onderwerpen circulair en klimaatadaptatie. Beiden verdienen ook een veel striktere aanpak. Het Platform gaat hier het komende jaar ook mee aan de slag. Over onderhal jaar nodigen allen weer uit om te kijken wat er van terecht is gekomen.